Kwota pożyczki:

Okres spłaty:

Twój wiek:

Dodatkowe opcje:

Ranking pożyczek na raty prezentuje tylko oferty, dzięki którym możesz spłacać pożyczkę w ratach. Dlaczego taka forma spłaty jest dogodna dla wielu osób? Nie muszą oddawać jednorazowo całej kwoty po upływie określonego czasu, a mogą ją systematycznie spłacać przez wybrany okres.

Coraz więcej firm poza pożyczką z jednorazową spłatą w terminie od 30 do 60 dni oferuje konkurencyjny produkt w postaci pożyczki ratalnej, najcześciej na okres od 12 do nawet 36 miesięcy i dłuższy.

Zebraliśmy oferty pożyczek ratalnych aktualnie dostępne na rynku oraz ich podstawowe warunki, aby ułatwić Ci wybór pożyczkodawcy oraz umożliwić w jednym miejscu porównanie kosztów, RRSO i kwot pożyczek ratalnych oferowanych przez firmy pożyczkowe.

Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 3580 zł, Okres spłaty: 23 miesiące, Stała stopa oprocentowania: 6,3%, Całkowita kwota do spłaty: 6873 zł, Całkowity koszt pożyczki: 3293 zł (w tym odsetki kapitałowe: 678 zł, prowizja: 2614 zł) RRSO: 108% (max. RRSO: 152%), Wysokość raty: 298,83 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Pożyczkę otrzyma osoba która:

 • Ma ukończone 18 lat
 • Jest obywatelem Polski
 • Posiada polskie konto bankowe
 • Posiada stały dochód
 • Posiada polski telefon komórkowy
 • Posiada aktywny adres e-mail

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty rat w wyznaczonym terminie. Jeżeli tego nie zrobi, zostaną naliczone odsetki po upływie 30 dni od upłynięcia terminu. Nie ma możliwości zmiany terminu spłaty zobowiązania finansowego wobec firmy monedo.pl. Firma nie przewiduje również możliwości rozłożenia kwoty pożyczki na dodatkowe raty.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacania rat w terminie monedo.pl podejmuje się następujących czynności:

 • Wykonuje telefony w celu kontaktu z klientem
 • Wysyła wiadomości SMS
 • Wysyła wiadomości drogą elektroniczną e-mail
 • Prowadzi działania terenowe
 • Informuje BIG o zaistniałej sytuacji
 • Kieruje sprawę do sądu
 • Wszystkie koszta związane z odzyskaniem należności pokrywa dłużnik

Zalety:

 • Pożyczka udzielana osobom, które ukończyły 18 lat
 • Szeroki wachlarz oferty pożyczkowej
 • Możliwość spłacenia pożyczki przed czasem
 • Rozpatrzenie wniosku osoby, która jest na liście dłużników
 • Rozpatrzenie wniosku w kilkanaście minut
 • Przelew gotówki w 5 minut
 • Usługa elektroniczny portfel

Wady:

 • Pożyczkobiorca nie zawsze może uzyskać wnioskowaną kwotę
 • Wysokie opłaty związane z udzieleniem pożyczki
 • Konieczność stałego dochodu
 • Należy przelać opłatę aktywacyjna w wysokości 1 grosza lub 50 groszy
 • Firma informuje BIG o dłużniku
 • Brak promocji związanych z udzieleniem pierwszej pożyczki
Pierwsza pożyczka aż do 7000 zł!
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 2900 zł, Okres spłaty: 6 miesięcy, Stała stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 4145,12 zł, Całkowity koszt pożyczki: 1245,12 zł (w tym odsetki kapitałowe: 85,14 zł, prowizja: 1159,98 zł), RRSO: 255,55% (max. RRSO: 510,5%), Wysokość raty: 5 rat po 690,85 zł, ostatnia 6-ta rata 690,87 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Pożyczkę otrzyma osoba która:

 • Ma ukończone 21 lat
 • Ma nie więcej niż 70 lat
 • Jest obywatelem Polski i na stałe mieszka w kraju
 • Wszystkie pożyczki spłaca w terminie
 • Posiada stały dochód
 • Posiada rachunek bankowy
 • Jest właścicielem telefonu komórkowego

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki
Wszystkie zobowiązania finansowe należy spłacać w wyznaczonym terminie. Z każdym zaległym dniem spłaty zostają naliczone odpowiednie odsetki w maksymalnej, podwójnej wysokości oraz 5,5% punktów procentowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Nie ma możliwości przedłużenia spłaty kredytu.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie incredit.pl podejmie się:

 • Próby odzyskania pieniędzy za pomocą osób trzecich
 • Prowadzenia sprawy na drodze sądownej
 • Przekaże informacje o dłużniku do rejestru BIG oraz BIK
 • Wszystkimi kosztami egzekucyjnymi zostaje obciążony pożyczkobiorca

Zalety:

 • Szybka rejestracja
 • Pierwsza pożyczka za 0 złotych
 • Maksymalna kwota pożyczki to aż 10000 złotych
 • Pożyczki udzielane również osobom do 70 roku życia
 • Błyskawiczny przelew pieniędzy na konto
 • Premie w wysokości 50 zł za każdą poleconą osobę

Wady:

 • Pożyczkobiorca musi mieć minimum 21 lat
 • Wymagany jest stały dochód
 • Bark możliwości rozłożenia kwoty zadłużenia na dodatkowe raty
 • Wysokie odsetki za nieterminową spłatę pożyczki
 • Wpisanie dłużnika do rejestru BIG
 • Wpisanie dłużnika do rejestru BIK
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 5000 zł, Okres spłaty: 23 miesiące, Stała stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 8579,43 zł, Całkowity koszt pożyczki: 3579,43 zł (w tym odsetki kapitałowe: 514,43 zł, prowizja: 575 zł) max. RRSO: 81,05%, Wysokość raty: 373 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Pożyczkę otrzyma osoba która:

 • Ma ukończone 20 lat
 • Ma mniej niż 80 lat
 • Mieszka na stałe w Polsce
 • Nie figuruje w rejestrze dłużników
 • Posiada stały dochód
 • Jest właścicielem rachunku bankowego
 • Posiada telefon komórkowy

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Jak w każdym banku czy firmach udzielających pożyczek, tak i w asakredyt.pl należy terminowo spłacać raty pomocy finansowej. W przypadku nieterminowych spłat rat pożyczki, zaciągniętej w asakredyt.pl zostaną naliczone odpowiednie opłaty odsetkowe, które odpowiadają dwu krotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększonej o 5,5% zgodnie z art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego. Jeżeli opóźnienie spłaty trwa dłużej niż 60 dni, umowa z klientem zostaje zerwana i pożyczkobiorca zobowiązany jest do natychmiastowej spłaty całego zadłużenia.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki asakredyt.pl wykona następujące działania:

 • Przygotowanie i wysłanie pierwszego monitu- koszt 25 zł
 • Przygotowanie i wysłanie wezwania do zapłaty- koszt 49 zł
 • Przygotowanie i wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty- koszt 49 zł
 • Przekazanie sprawy do postępowania windykacyjnego- koszt 49 zł
 • Wszystkimi kosztami wyegzekwowania zadłużenia obciążona zostaje osoba zadłużona w asakredyt.pl

Zalety:

 • Przejrzysty wniosek
 • Długi okres spłaty, dzięki czemu raty nie są wysokie
 • Malejąca kwota comiesięcznej raty
 • Możliwość przełożenia spłaty raty na inny termin
 • 10 zł gratis na opłatę przygotowawczą po potwierdzeniu danych osobowych na portalu Facebook
 • Pożyczki udzielane są osobom, które mają nawet 80 lat
 • Szybki przelew gotówki na konto

Wady:

 • Pożyczkobiorca musi mieć minimum 20 lat
 • Wysokie opłaty windykacyjne
 • Konieczność stałego dochodu
 • Bark możliwości rozłożenia kwoty zadłużenia na dodatkowe raty
 • Duże opłaty przygotowawcze
 • Wysokie odsetki
Pierwsza pożyczka do 1500zł za 10zł na 60 dni.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 550 zł, Okres spłaty: 60 dni, Stała stopa oprocentowania: 0%, Całkowita kwota do spłaty: 698,50 zł, Całkowity koszt pożyczki: 148,50 zł (w tym odsetki kapitałowe: 0 zł, prowizja: 148,50 zł) max. RRSO: 328,03 %, Wysokość raty: 520,84 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 4 października 2017 na reprezentatywnym przykładzie. Wysokość pożyczki, wysokość raty oraz liczba dostępnych rat są ustalane indywidualnie w oparciu o ocenę zdolności kredytowej klienta. Wonga.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kryteria otrzymania pożyczki

Pożyczkę otrzyma osoba która:

 • Jest pełnoletnia
 • Jest obywatelem Polski lub mieszka na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posiada adres zameldowania w Polsce
 • Jest właścicielem rachunku bankowego
 • Posiada telefon komórkowy

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Pożyczkę zaciągniętą w wonga.pl należy spłacić w wyznaczonym terminie. Terminowość spłaty kredytu dotyczy zarówno szybkiej pożyczki, jak i tej rozłożonej na raty. Osoby unikające kontaktu telefonicznego oraz niespłacające rat w terminie lub te, które nie spłaciły pożyczki w czasie mogą zostać wpisane na listę BIG.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki wonga.pl wykonuje następujące monity:

 • Wzywa się dłużnika do zapłaty drogą telefoniczną
 • Wysyła się wiadomości SMS o konieczności natychmiastowej spłaty długu
 • Wysyła się list drogą tradycyjną zawierający upomnienie
 • Wszczyna się postępowanie sądowne
 • Wszystkimi kosztami wyegzekwowania zadłużenia obciążona zostaje osoba zadłużona w wonga.pl

Zalety:

 • Udzielanie pożyczek online
 • Pożyczki udzielane osobom pełnoletnim
 • Możliwość zaciągnięcia pożyczki nawet na 1 dzień
 • Pierwsza pożyczka za 10 zł
 • Szybki przelew gotówki na konto
 • Kwoty rozłożone na miesięczne raty

Wady:

 • Niska kwota pożyczki
 • Wpisanie dłużnika na listę BIG
 • Osoba starająca się o pożyczkę musi być obywatelem Polski
 • Brak możliwości przedłużenia spłaty pożyczki
 • Bark możliwości rozłożenia kwoty zadłużenia na dodatkowe raty
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 6000 zł, Okres spłaty: 61 miesięcy, Stała stopa oprocentowania: 4,40%, Całkowita kwota do spłaty: 7890,89 zł, Całkowity koszt pożyczki: 1890,89 zł (w tym odsetki kapitałowe: 661,35 zł, prowizja: 714 zł) max. RRSO: 14,14%, Wysokość raty: 154,73 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Najważniejszym kryterium jest zdolność kredytowa zainteresowanej osoby, którą bank określa na podstawie otrzymanych informacji. Bank bierze pod uwagę m.in.:

 • zatrudnienie
 • stały dochód
 • posiadanie rachunku bankowego

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Konsekwencja są działania windykacyjne zgodne z polityką banku.

Postępowanie windykacyjne

Postępowanie windykacyjne wobec Klientów iGotowka.pl wynikają ze standardów banku.

Zalety oferty

 • Udzielanie kredytów online
 • Kredyt z oprocentowaniem stałym 0% przy spełnieniu określonych warunków, m.in. wykupienie ubezpieczenia spłaty
 • Do 14 maja 2017 r. włącznie możliwość otrzymania kredytu z 0% odsetek przez ostatnie 12 miesięcy spłaty.
 • 2 osoby mogą wnioskować o 1 kredyt

Wady oferty

 • Umowa zawierana elektronicznie do kwoty 10.000zł; umowy na wyższe kwoty podpisuje się w oddziale banku.
 • Prawo przekazania informacji do BIK
Pierwsza pożyczka do 2000 zł za 0zł na 15 lub 30 dni.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 1000 zł, Okres spłaty: 30 dni, Zmienna stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 1282 zł, Całkowity koszt pożyczki: 282,99 zł (w tym odsetki kapitałowe: 8,33 zł, prowizja: 274,66 zł) max. RRSO: 1978%, Wysokość raty: 1282 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Pożyczkę otrzyma osoba która:

 • Jest w wieku między 21 a 70 lat
 • Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zamieszkuje na stałe Rzeczpospolitą Polską
 • Posiada konto w banku
 • Posiada telefon komórkowy
 • Posiada aktualny dowód osobisty
 • Nie jest dłużnikiem w Krajowym Rejestrze Długów oraz bazie ERIF

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Pożyczkę należy spłacić w wyznaczonym terminie. Firma przewiduje możliwość przedłużenia spłaty kredytu na ten sam okres, na który była zaciągnięta pożyczka. Przedłużenie spłaty niesie za sobą dodatkową opłatę i musi być zgłoszone minimum 5 dni przed terminem spłaty pożyczki. W pozostałych przypadkach za nieterminową spłatę kredytu naliczane zostaną stosowne opłaty odsetkowe w maksymalnej wysokości, zgodnie z przepisami prawa.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki, a także przedłużenia okresu spłaty portal kasatak.pl wysyła następujące upomnienia:

 • Pierwsze upomnienie po 7 dniach od opóźnienia terminu spłaty- koszt: 30 zł
 • Drugie upomnienie wysyłane po 14 dniach od opóźnienia terminu spłaty- koszt: 50 zł
 • Trzecie upomnienie wysłane po 25 dniach od opóźnienia terminu spłaty- koszt: 50 zł
 • Czwarte upomnienie wysłane po 35 dniach od opóźnienia terminu spłaty- koszt: 50
 • Jeżeli pożyczka nie została spłacona w ciągu 60 dni firma kasatak.pl podaje informacje o dłużniku do BIG

Zalety:

 • Udzielanie pożyczek online
 • Kolejna pożyczka przez SMS
 • Pierwsza pożyczka za 0 zł
 • Ekspresowe rozpatrzenie wniosku
 • Szybki przelew gotówki na konto
 • Pożyczka bez poręczenia
 • Pożyczka na dowód osobisty
 • Pożyczka na dowolny cel
 • Możliwość przedłużenia spłaty pożyczki

Wady:

 • Bardzo niska kwota pożyczki
 • Krótki czas na spłatę
 • Osoby starające się o pożyczkę muszą mieć minimum 21 lat
 • Naliczane odsetki za każdy dzień zaległości
 • Wszystkie czynności windykacyjne są na koszt klienta
 • Siedziba firmy mieści się na Malcie
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 3500 zł, Okres spłaty: 24 miesiące, Stała stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 7171 zł, Całkowity koszt pożyczki: 3671 zł (w tym odsetki kapitałowe: 696 zł, prowizja: 2100 zł) max. RRSO: 119,26%, Wysokość raty: 299 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Pomoc finansową otrzyma osoba, która:

 • jest obywatelem Polski
 • posiada ważny dowód osobisty
 • jest pełnoletnia i nie skończyła 75 lat
 • nie ma zadłużeń w BIK, BIG
 • posiada chociaż jedno udokumentowane źródło dochodu
 • zarabia więcej niż 500 zł netto

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Każdą ratę należy spłacić w danym terminie. Jeżeli klient z jakiegoś powodu nie może dokonać wpłaty, musi bezzwłocznie skontaktować się z taktofinanse.pl i ustalić dogodny termin dla obu stron. W sytuacji, kiedy klient spóźni się ze spłatą raty i nie zgłosi tego pracownikom firmy, będą naliczone odsetki.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niepłacenia rat przez klienta firma takto finanse podejmuje czynności monitoringowe:

 • Wysyłany SMS – 1 SMS na 14 dni
 • Wysyłany list – 1 pismo na 21 dni
 • Kontakt telefoniczny – próba kontaktu wykonywana jest codziennie
 • Odwiedzenie klienta – czynność ta wykonywana jest 1 raz na 21 dni tylko w przypadku kiedy nie ma możliwości kontaktu telefonicznego i nie ma wpłat.

Postępowanie sądowne – ostateczna czynność wykonywana przez takto finanse w celu odzyskania pieniędzy. Wszystkie koszta sądowne i komornicze opłaca zadłużony klient.

Dłużnik wpisany jest na listy BIG i BIK.

Zalety:

 • Wysoka kwota pożyczki – nawet 10.000 zł
 • Długi okres spłaty – od 6 do 36 miesięcy
 • Akceptacja różnych źródeł dochodów
 • Umowa zawierana przez kuriera lub telefon bez konieczności opuszczania z domu
 • Decyzja kredytowania w 1 godzinę od otrzymania dokumentów
 • Ekspresowy przelew środków na konto
 • Brak ukrytych opłat
 • Prawo od odstąpienia umowy w ciągu 14 dni
 • Możliwość posiadania dwóch pożyczek jednocześnie

Wady:

 • Brak możliwości przełożenia terminu spłaty kredytu
 • Naliczane odsetki za każdy dzień zaległości
 • Skan dokumentu potwierdzającego dochody
 • Sprawdzanie list: BIG, BIK, ERIF, KRD, KBIG.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 5000 zł, Okres spłaty: 23 miesiące, Stała stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 8579,43 zł, Całkowity koszt pożyczki: 3579,43 zł (w tym odsetki kapitałowe: 514,43 zł, prowizja: 575 zł) max. RRSO: 81,05%, Wysokość raty: 373,37 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

O pożyczkę może się starać osoba która:

 • Jest w wieku między 25 a 80 lat
 • Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zamieszkuje na stałe Rzeczpospolitą Polską
 • Posiada udokumentowany stały dochód
 • Posiada rachunek bankowy
 • Nie widnieje w rejestrze BIG (InfoMonitor, ERIF lub KRD)

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Pożyczki należy spłacać w terminie podanym na umowie. Jeżeli klient chce zmienić termin spłaty, musi wcześniej zgłosić ten fakt, kontaktując się telefonicznie do biura obsługi klienta. Jeżeli termin pożyczki nie został przesunięty i nie została zaksięgowana rata, klient zostanie obciążony dodatkowymi odsetkami.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki, a także przełożenia terminu spłaty firma przedłużenia okresu spłaty firma gotowkanatychmiast.pl wykona kolejno:

 • Pierwszy monit – koszt 25 zł
 • Listowne wezwanie do zapłaty – koszt 49 zł
 • Ostateczne listowne wezwanie do zapłaty – koszt 49 zł
 • Przekazanie windykacyjne – koszt 49 zł
 • Sprawa kierowana jest do sądu -koszt może być różny
 • Wpisanie na listę dłużników BIG

Wszystkie opłaty związane z windykacją pokrywa dłużnik wobec portalu gotowkanatychmiast.pl

Zalety:

 • Udzielanie pożyczek online
 • Wysoki próg wiekowy – 80 lat
 • Błyskawiczne rozpatrzenie wniosku
 • Błyskawiczny przelew gotówki na konto
 • Długi okres kredytowania
 • Malejące raty
 • Brak ukrytych opłat
 • Pożyczka na dowolny cel
 • Możliwość wzięcia drugiej pożyczki, w trakcie spłacania pierwszej
 • 10 zł rabatu za potwierdzenie danych na portalu Facebook

Wady:

 • Niska kwota pożyczki
 • Stały dochód
 • Osoby starające się o pożyczkę muszą mieć minimum 25 lat
 • Wysokie opłaty windykacyjne na koszt dłużnika
Pierwsza pożyczka za darmo do 1500zł na 30 dni.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 2000 zł, Okres spłaty: 12 miesięcy, Zmienna stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 3214 zł, Całkowity koszt pożyczki: 1214,03 zł (w tym odsetki kapitałowe: 134,03 zł, prowizja: 690 zł) max. RRSO: 160,00%, Wysokość raty: 267,84 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Pożyczkę otrzyma osoba która:

 • MIeści sie w przedziale wiekowym pomiędzy 21 a 70 lat
 • Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zamieszkuje na stałe Rzeczpospolitą Polską
 • Jest właścicielem rachunku bankowego
 • Jest właścicielem telefonu komórkowego
 • Posiada aktualny dowód osobisty
 • NIe widnieje na liście BIG oraz ERIF

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Pożyczkę należy spłacić w wyznaczonym terminie. Firma przewiduje możliwość przedłużenia spłaty kredytu na ten sam okres, na który była zaciągnięta pożyczka. Kredyty zaciągnięte na 30 dni można przedłużyć dwa razy, natomiast przedłużenie pożyczki 60 dniowej można przedłużyć tylko raz. Przedłużenie spłaty niesie za sobą dodatkową opłatę i musi być zgłoszone minimum 5 dni przed terminem spłaty pożyczki. W pozostałych przypadkach za nieterminową spłatę kredytu naliczane zostaną stosowne opłaty odsetkowe w podwójnej maksymalnej wysokości, zgodnie z przepisami prawa.

 

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki oraz przedłużenia okresu spłaty firma ekspreskasa.pl podejmuje następujące czynności:

 • W przypadku opóźnienia w spłacie dłuższej niż 7 dni, firma proponuje klientowi harmonogram spłat
 • Harmonogram jest utworzony na koszt klienta
 • Jeżeli dług nie zostanie spłacony w przeciągu 60 dni, firma rozwiąże umowę pożyczki i zleci ściągnięcie długu firmą windykacyjnym
 • Koszta związane z opłatami odsetkowymi, administracyjnymi, utworzenie harmonogramu
 • Jeżeli pożyczka nie została spłacona w ciągu 60 dni firma ekspreskasa.pl podaje informacje o dłużniku do BIG

Zalety:

 • Udzielanie pożyczek online
 • Kolejna pożyczka przez SMS
 • Pierwsza pożyczka za 0 zł
 • Ekspresowy przelew gotówki na konto
 • Pożyczka bez zaświadczeń o dochodach
 • Pożyczka na dowolne wydatki
 • Możliwość przedłużenia spłaty pożyczki

Wady:

 • Maksymalna kwota pożyczki jest bardzo niska
 • Krótki termin spłaty
 • Pożyczka dla osób powyżej 21 lat
 • Naliczane odsetki za każdy dzień zaległości
 • Siedziba firmy mieści się za granicą
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 5000 zł, Okres spłaty: 36 miesięcy, Stała stopa oprocentowania: 9,80%, Całkowita kwota do spłaty: 11592 zł, Całkowity koszt pożyczki: 6592 zł (w tym odsetki kapitałowe: 1592 zł, prowizja: 3971 zł) max. RRSO: 89,93%, Wysokość raty: 322 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Pożyczkę otrzyma osoba, która:

 • Jest pełnoletnia
 • Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posiada osobisty rachunek bankowy
 • Posiada telefon
 • Posiada aktualny dowód osobisty

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Pożyczkę należy spłacić w wyznaczonym terminie. Firma wyszła naprzeciw klientom i podczas podpisywania umowy proponuje klientom dodatkową opcję „Twój Pakiet”, dzięki któremu można odroczyć spłatę rat lub obniżyć raty o 50 procent. Jeżeli natomiast klient nie skorzysta z wykupienia pakietu, nieterminowe spłaty niosą za sobą konieczność spłaty dodatkowych odsetek.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki firma proficredit.pl podejmuje następujące działania:

 • Dział windykacji próbuje skontaktować się telefonicznie z dłużnikiem
 • Windykacja terenowa
 • Przekazanie sprawy do sądu
 • Działania komornicze
 • Przekazanie danych dłużnika do BIG

Zalety:

 • Udzielanie pożyczek online
 • Bardzo wysoka kwota pożyczki
 • Możliwość rozłożenia kredytu na raty
 • Program partnerski
 • Szybki przelew gotówki na konto
 • Pożyczka na dowolny cel
 • Możliwość odroczenia rat bez dodatkowych opłat
 • Udzielanie pożyczek również rolnikom

Wady:

 • Wysokie oprocentowanie
 • Udokumentowany dochód minimum 700 zł netto
 • Wszystkie czynności windykacyjne są na koszt klienta
 • Korzystanie z usług BIG
 • Kredyt może nie zostać przyznany ze względu na miejsce na zamieszkania

 

Co to jest pożyczka pozabankowa i jak może mi pomóc?

Pożyczka pozabankowa to doraźna i chwilowa pomoc np. w załataniu dziury w Twoim budżecie domowym na ten miesiąc. Pożyczki pozabankowe na raty są wyższe niż chwilówki i możesz je spłacać np. przez 6 miesięcy w malejących ratach.

Kto da mi pożyczkę poza bankiem?

Pożyczki są udzielane przez firmy, które nie są bankami – podlegają one przepisom Ustawy o kredycie konsumenckim. Zazwyczaj są to spółki z o.o. lub S.A. zarejestrowane na terenie RP. Zawsze sprawdzaj dane kontaktowe firmy i zweryfikuj, czy jest znana.

Dlaczego muszę podawać tyle danych i przelać weryfikacyjną złotówkę, zanim dostanę pieniądze?

Dzięki przelaniu na konto pożyczkodawcy 1 gr lub 1 zł firma ma pewność, że dane z Twojego wniosku zgadzają się z realnym kontem w banku, należącym do prawdziwej osoby.

Przy składaniu wniosku niektóre firmy pożyczkowe potrzebują szczegółowych informacji – nic w tym dziwnego. Czy Ty pożyczasz pieniądze nieznajomym tylko na podstawie imienia i nazwiska?

Pamiętaj, aby dokładnie przeczytać umowę i regulaminy aktualnych promocji – zazwyczaj są one krótkie. Poświęć więc kilka minut, aby podpisać umowę, w której wszystkie zapisy będą dla Ciebie jasne.

Czy mogę mieć dwie pożyczki jednocześnie w różnych firmach?

Wszystko zależy od oceny Twojej zdolności kredytowej przez firmy pożyczkowe.

W praktyce jest to możliwe. Kiedy z informacji o dochodach i zobowiązaniach wyniknie, że będziesz w stanie wszystko opłacić, dostaniesz drugą pożyczkę.

Czy firmy udzielające pożyczek pozabankowych działają zgodnie z prawem?

Tak – firmy takie podlegają Ustawie o kredycie konsumenckim, z którą możesz zapoznać się tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111260715
W Polsce istnieje także Związek Firm Pożyczkowych (http://zfp.org.pl), który dba o to, aby firmy do niego należące stosowały się do wytycznych odpowiedzialnego pożyczania oraz wysokiej etyki działania (http://zfp.org.pl/misja/).

Co oznacza, że pożyczka jest darmowa?

Oznacza to, że pożyczając daną kwotę od firmy będziesz musiał/-a oddać taką samą kwotę z zachowaniem warunków umowy (tj. terminowej spłaty, wysokości kwoty i innych). Darmowa pożyczka oznacza, że jest to zobowiązanie bez prowizji.

Pamiętaj, że to może być oferta limitowana – chociażby tylko dla nowych klientów danej firmy. Spłata kolejnej może już być obarczona prowizją – ale może być też na odwrót, ponieważ stali klienci niektórych firm mogą liczyć na preferencyjne warunki.

Czy mogę wziąć pożyczkę na dowolny cel?

Tak. Kiedy bierzesz pożyczkę pozabankową, nikt nie pyta, po co są Ci potrzebne pieniądze. Niektóre firmy pożyczkowe mogą we wniosku o pożyczkę zapytać, na jaki cel chcesz przeznaczyć uzyskaną kwotę, ale podana przez Ciebie informacja służy im prawdopodobnie tylko do statystyk.

Możesz ją jednak wykorzystać na dowolny cel, taki jak szkoła językowa dla dziecka, naprawa samochodu, remont czy wakacje, a także na bieżące potrzeby.

Jak wygląda udzielenie pożyczki przez Internet?

Jeśli bierzesz pożyczkę online, nie musisz nawet wychodzić z domu i podpisywać dokumentów w jakiejkolwiek placówce.

Po założeniu konta w systemie transakcyjnym danej firmy pożyczkowej wypełniasz odpowiedni formularz, który jest wnioskiem o pożyczkę. Jeżeli firma wymaga dodatkowych dokumentów, może Cię poprosić np. o przykładowy rachunek czy zaświadczenie o dochodach.

#ZAPAMIĘTAJ Nigdy nie przesyłaj skanu dowodu osobistego podejrzanym firmom, np. takim, które nie posiadają w ogóle opinii, nie podają do siebie pełnego kontaktu lub telefon ciągle nie odpowiada, a strona wygląda na niebezpieczną.

Po tych drobnych formalnościach wykonujesz przelew wysokości 1 gr lub 1 zł, aby potwierdzić swoje dane. Następnie firma przegląda przesłany wniosek, oceniając zdolność pożyczkową wnioskodawcy i wydaje decyzję.

Środki zostaną wypłacone od razu bądź po podpisaniu umowy w wersji papierowej. Umowę przywiezie Ci kurier – przeczytaj ją przy nim uważnie, następnie podpisz i zachowaj swój egzemplarz. Nie ponosisz za to żadnych kosztów.

Czy mogę złożyć wniosek o pożyczkę w kilku firmach?

Tak, możesz wybrać kilka firm, które oferują najlepsze warunki pożyczek, oraz złożyć w nich jednocześnie wniosek.

Firmy rozpatrują wnioski w różnym tempie. Może zdarzyć się tak, że jedna z nich zaproponuje Ci pożyczkę z wniosku, a inna – mniejszą, bo np. Jesteś dla niej nowym Klientem.

Dopóki nie podpiszesz dostarczonej przez kuriera umowy lub ostatecznie nie zatwierdzisz pożyczki online, w każdej chwili możesz zmienić zdanie.

Dzięki kilku wnioskom zaoszczędzisz czas. Jeżeli pierwsza firma Ci odmówi, w tym samym czasie możesz dostać pozytywną odpowiedź z innej.

Jak wybrać najlepszą pożyczkę na raty?

Uważnie – sprawdź szczegóły oferty, aby otrzymać satysfakcjonującą pożyczkę, a nie zgodzić się na kota w worku.

 • Sprawdź wysokość raty miesięcznej. Zobacz, czy firma oferuje np. malejące raty, na ile rat najbardziej opłaca Ci się rozłożyć pożyczkę. Serwisy udostępniają do tego Klientom kalkulatory z prostymi suwakami.
 • Sprawdź całkowity koszt pożyczki.Każda firma ma swoje opłaty dodatkowe – niektóre z nich rezygnują lub robią okresowe promocje. Ustal kwotę pożyczki oraz liczbę rat, a potem porównaj, w której firmie pożyczka naprawdę Ci się opłaca.
 • Zobacz, czy możesz ewentualnie przedłużyć termin spłaty – i ile to kosztuje.

Jak firma pożyczkowa sprawdza, czy jestem w stanie spłacić pożyczkę od niej?

Firmy pożyczkowe oceniają Twoją zdolność kredytową (pożyczkową) dzięki dwóm sposobom – chociaż niektóre korzystają tylko z pierwszego.

I sposób – we wniosku o pożyczkę podajesz dane, które następnie analizuje firma. To m.in. dane osobowe, wielkość gospodarstwa domowego (np. Ile masz osób na utrzymaniu), informacje o dochodach itp.

II sposób – część firm pożyczkowych sprawdza osoby ubiegające się o pożyczkę w Biurze Informacji Kredytowej lub Krajowym Rejestrze Dłużników, aby sprawdzić, czy nie są zadłużone.

Więcej o weryfikowaniu klientów przez firmy pożyczkowe przeczytasz tutaj: https://pozyczkowydoradca.pl/firmy-udzielajace-chwilowki-gdzie-sprawdzaja/

Ostatnio w Poradniku Pożyczkobiorcy:

pożyczka od 18. roku życia online
Chwilówki od 18. roku życia - ranking
Od czego zależy przyznanie szybkiej chwilówki i…
pożyczki online grudzień 2017
Ranking pożyczek online - grudzień 2017
W grudniu w naszym rankingu pożyczek online…
pożyczki ratalne - ranking - grudzień 2017
Ranking pożyczek na raty - grudzień 2017
W rankingu pożyczek ratalnych polecamy najlepsze pożyczki…
darmowe pożyczki ranking grudzień 2017
Ranking darmowych chwilówek - grudzień 2017
Szybkie chwilówki online na konto w okresie…
chwilówki na dowód
Chwilówki na dowód, czyli pożyczki bez zaświadczeń o dochodach - co to? Jak są przyznawane?
Dzień dobry, poproszę dowód osobisty. Dziękuję. Pieniądze…
pożyczka na święta Bożego Narodzenia
Pożyczka świąteczna: pożyczka ratalna czy chwilówka na święta?
Święta bożonarodzeniowe corocznie pochłaniają sporą część budżetu…
pożyczka na raty online w Efino
Pożyczki ratalne bez zaświadczeń Efino - duże kwoty dla nowych klientów
Pożyczki ratalne bez zaświadczeń to pożyczki o…
ranking pożyczek online listopad 2017
Ranking pożyczek online - listopad 2017
W listopadzie pojawiają się wydatki związane zarówno…
Jak nie przepłacić za pożyczkę?
Zapisz się do newslettera i otrzymaj darmowy poradnik  oraz aktualny ranking pozyczek.

ZAPISZ SIĘ TERAZ!
Wysyłamy max. 1 wiadomość w miesiącu.
close-link