Kwota pożyczki:

Okres spłaty:

Twój wiek:

Dodatkowe opcje:

Ranking pożyczek na raty prezentuje tylko oferty, dzięki którym możesz spłacać pożyczkę w ratach. Dlaczego taka forma spłaty jest dogodna dla wielu osób? Nie muszą oddawać jednorazowo całej kwoty po upływie określonego czasu, a mogą ją systematycznie spłacać przez wybrany okres.

Coraz więcej firm poza pożyczką z jednorazową spłatą w terminie od 30 do 60 dni oferuje konkurencyjny produkt w postaci pożyczki ratalnej, najcześciej na okres od 12 do nawet 36 miesięcy i dłuższy.

Zebraliśmy oferty pożyczek ratalnych aktualnie dostępne na rynku oraz ich podstawowe warunki, aby ułatwić Ci wybór pożyczkodawcy oraz umożliwić w jednym miejscu porównanie kosztów, RRSO i kwot pożyczek ratalnych oferowanych przez firmy pożyczkowe.

Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 3580 zł, Okres spłaty: 23 miesiące, Stała stopa oprocentowania: 6,3%, Całkowita kwota do spłaty: 6873 zł, Całkowity koszt pożyczki: 3293 zł (w tym odsetki kapitałowe: 678 zł, prowizja: 2614 zł) RRSO: 108% (max. RRSO: 152%), Wysokość raty: 298,83 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Pożyczkę otrzyma osoba która:

 • Ma ukończone 18 lat
 • Jest obywatelem Polski
 • Posiada polskie konto bankowe
 • Posiada stały dochód
 • Posiada polski telefon komórkowy
 • Posiada aktywny adres e-mail

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty rat w wyznaczonym terminie. Jeżeli tego nie zrobi, zostaną naliczone odsetki po upływie 30 dni od upłynięcia terminu. Nie ma możliwości zmiany terminu spłaty zobowiązania finansowego wobec firmy monedo.pl. Firma nie przewiduje również możliwości rozłożenia kwoty pożyczki na dodatkowe raty.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacania rat w terminie monedo.pl podejmuje się następujących czynności:

 • Wykonuje telefony w celu kontaktu z klientem
 • Wysyła wiadomości SMS
 • Wysyła wiadomości drogą elektroniczną e-mail
 • Prowadzi działania terenowe
 • Informuje BIG o zaistniałej sytuacji
 • Kieruje sprawę do sądu
 • Wszystkie koszta związane z odzyskaniem należności pokrywa dłużnik

Zalety:

 • Pożyczka udzielana osobom, które ukończyły 18 lat
 • Szeroki wachlarz oferty pożyczkowej
 • Możliwość spłacenia pożyczki przed czasem
 • Rozpatrzenie wniosku osoby, która jest na liście dłużników
 • Rozpatrzenie wniosku w kilkanaście minut
 • Przelew gotówki w 5 minut
 • Usługa elektroniczny portfel

Wady:

 • Pożyczkobiorca nie zawsze może uzyskać wnioskowaną kwotę
 • Wysokie opłaty związane z udzieleniem pożyczki
 • Konieczność stałego dochodu
 • Należy przelać opłatę aktywacyjna w wysokości 1 grosza lub 50 groszy
 • Firma informuje BIG o dłużniku
 • Brak promocji związanych z udzieleniem pierwszej pożyczki
Pierwsza pożyczka aż do 7000 zł!
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 2900 zł, Okres spłaty: 6 miesięcy, Stała stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 4145,12 zł, Całkowity koszt pożyczki: 1245,12 zł (w tym odsetki kapitałowe: 85,14 zł, prowizja: 1159,98 zł), RRSO: 255,55% (max. RRSO: 510,5%), Wysokość raty: 5 rat po 690,85 zł, ostatnia 6-ta rata 690,87 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Pożyczkę otrzyma osoba która:

 • Ma ukończone 21 lat
 • Ma nie więcej niż 70 lat
 • Jest obywatelem Polski i na stałe mieszka w kraju
 • Wszystkie pożyczki spłaca w terminie
 • Posiada stały dochód
 • Posiada rachunek bankowy
 • Jest właścicielem telefonu komórkowego

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki
Wszystkie zobowiązania finansowe należy spłacać w wyznaczonym terminie. Z każdym zaległym dniem spłaty zostają naliczone odpowiednie odsetki w maksymalnej, podwójnej wysokości oraz 5,5% punktów procentowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Nie ma możliwości przedłużenia spłaty kredytu.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie incredit.pl podejmie się:

 • Próby odzyskania pieniędzy za pomocą osób trzecich
 • Prowadzenia sprawy na drodze sądownej
 • Przekaże informacje o dłużniku do rejestru BIG oraz BIK
 • Wszystkimi kosztami egzekucyjnymi zostaje obciążony pożyczkobiorca

Zalety:

 • Szybka rejestracja
 • Pierwsza pożyczka za 0 złotych
 • Maksymalna kwota pożyczki to aż 10000 złotych
 • Pożyczki udzielane również osobom do 70 roku życia
 • Błyskawiczny przelew pieniędzy na konto
 • Premie w wysokości 50 zł za każdą poleconą osobę

Wady:

 • Pożyczkobiorca musi mieć minimum 21 lat
 • Wymagany jest stały dochód
 • Bark możliwości rozłożenia kwoty zadłużenia na dodatkowe raty
 • Wysokie odsetki za nieterminową spłatę pożyczki
 • Wpisanie dłużnika do rejestru BIG
 • Wpisanie dłużnika do rejestru BIK
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 5000 zł, Okres spłaty: 23 miesiące, Stała stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 8579,43 zł, Całkowity koszt pożyczki: 3579,43 zł (w tym odsetki kapitałowe: 514,43 zł, prowizja: 575 zł) max. RRSO: 81,05%, Wysokość raty: 373 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Pożyczkę otrzyma osoba która:

 • Ma ukończone 20 lat
 • Ma mniej niż 80 lat
 • Mieszka na stałe w Polsce
 • Nie figuruje w rejestrze dłużników
 • Posiada stały dochód
 • Jest właścicielem rachunku bankowego
 • Posiada telefon komórkowy

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Jak w każdym banku czy firmach udzielających pożyczek, tak i w asakredyt.pl należy terminowo spłacać raty pomocy finansowej. W przypadku nieterminowych spłat rat pożyczki, zaciągniętej w asakredyt.pl zostaną naliczone odpowiednie opłaty odsetkowe, które odpowiadają dwu krotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększonej o 5,5% zgodnie z art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego. Jeżeli opóźnienie spłaty trwa dłużej niż 60 dni, umowa z klientem zostaje zerwana i pożyczkobiorca zobowiązany jest do natychmiastowej spłaty całego zadłużenia.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki asakredyt.pl wykona następujące działania:

 • Przygotowanie i wysłanie pierwszego monitu- koszt 25 zł
 • Przygotowanie i wysłanie wezwania do zapłaty- koszt 49 zł
 • Przygotowanie i wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty- koszt 49 zł
 • Przekazanie sprawy do postępowania windykacyjnego- koszt 49 zł
 • Wszystkimi kosztami wyegzekwowania zadłużenia obciążona zostaje osoba zadłużona w asakredyt.pl

Zalety:

 • Przejrzysty wniosek
 • Długi okres spłaty, dzięki czemu raty nie są wysokie
 • Malejąca kwota comiesięcznej raty
 • Możliwość przełożenia spłaty raty na inny termin
 • 10 zł gratis na opłatę przygotowawczą po potwierdzeniu danych osobowych na portalu Facebook
 • Pożyczki udzielane są osobom, które mają nawet 80 lat
 • Szybki przelew gotówki na konto

Wady:

 • Pożyczkobiorca musi mieć minimum 20 lat
 • Wysokie opłaty windykacyjne
 • Konieczność stałego dochodu
 • Bark możliwości rozłożenia kwoty zadłużenia na dodatkowe raty
 • Duże opłaty przygotowawcze
 • Wysokie odsetki
Pierwsza pożyczka do 1500zł za 10zł na 60 dni.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 550 zł, Okres spłaty: 60 dni, Stała stopa oprocentowania: 0%, Całkowita kwota do spłaty: 698,50 zł, Całkowity koszt pożyczki: 148,50 zł (w tym odsetki kapitałowe: 0 zł, prowizja: 148,50 zł) max. RRSO: 328,03 %, Wysokość raty: 520,84 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 4 października 2017 na reprezentatywnym przykładzie. Wysokość pożyczki, wysokość raty oraz liczba dostępnych rat są ustalane indywidualnie w oparciu o ocenę zdolności kredytowej klienta. Wonga.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kryteria otrzymania pożyczki

Pożyczkę otrzyma osoba która:

 • Jest pełnoletnia
 • Jest obywatelem Polski lub mieszka na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posiada adres zameldowania w Polsce
 • Jest właścicielem rachunku bankowego
 • Posiada telefon komórkowy

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Pożyczkę zaciągniętą w wonga.pl należy spłacić w wyznaczonym terminie. Terminowość spłaty kredytu dotyczy zarówno szybkiej pożyczki, jak i tej rozłożonej na raty. Osoby unikające kontaktu telefonicznego oraz niespłacające rat w terminie lub te, które nie spłaciły pożyczki w czasie mogą zostać wpisane na listę BIG.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki wonga.pl wykonuje następujące monity:

 • Wzywa się dłużnika do zapłaty drogą telefoniczną
 • Wysyła się wiadomości SMS o konieczności natychmiastowej spłaty długu
 • Wysyła się list drogą tradycyjną zawierający upomnienie
 • Wszczyna się postępowanie sądowne
 • Wszystkimi kosztami wyegzekwowania zadłużenia obciążona zostaje osoba zadłużona w wonga.pl

Zalety:

 • Udzielanie pożyczek online
 • Pożyczki udzielane osobom pełnoletnim
 • Możliwość zaciągnięcia pożyczki nawet na 1 dzień
 • Pierwsza pożyczka za 10 zł
 • Szybki przelew gotówki na konto
 • Kwoty rozłożone na miesięczne raty

Wady:

 • Niska kwota pożyczki
 • Wpisanie dłużnika na listę BIG
 • Osoba starająca się o pożyczkę musi być obywatelem Polski
 • Brak możliwości przedłużenia spłaty pożyczki
 • Bark możliwości rozłożenia kwoty zadłużenia na dodatkowe raty
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 3500 zł, Okres spłaty: 24 miesiące, Stała stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 7171 zł, Całkowity koszt pożyczki: 3671 zł (w tym odsetki kapitałowe: 696 zł, prowizja: 2100 zł) max. RRSO: 119,26%, Wysokość raty: 299 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Pomoc finansową otrzyma osoba, która:

 • jest obywatelem Polski
 • posiada ważny dowód osobisty
 • jest pełnoletnia i nie skończyła 75 lat
 • nie ma zadłużeń w BIK, BIG
 • posiada chociaż jedno udokumentowane źródło dochodu
 • zarabia więcej niż 500 zł netto

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Każdą ratę należy spłacić w danym terminie. Jeżeli klient z jakiegoś powodu nie może dokonać wpłaty, musi bezzwłocznie skontaktować się z taktofinanse.pl i ustalić dogodny termin dla obu stron. W sytuacji, kiedy klient spóźni się ze spłatą raty i nie zgłosi tego pracownikom firmy, będą naliczone odsetki.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niepłacenia rat przez klienta firma takto finanse podejmuje czynności monitoringowe:

 • Wysyłany SMS – 1 SMS na 14 dni
 • Wysyłany list – 1 pismo na 21 dni
 • Kontakt telefoniczny – próba kontaktu wykonywana jest codziennie
 • Odwiedzenie klienta – czynność ta wykonywana jest 1 raz na 21 dni tylko w przypadku kiedy nie ma możliwości kontaktu telefonicznego i nie ma wpłat.

Postępowanie sądowne – ostateczna czynność wykonywana przez takto finanse w celu odzyskania pieniędzy. Wszystkie koszta sądowne i komornicze opłaca zadłużony klient.

Dłużnik wpisany jest na listy BIG i BIK.

Zalety:

 • Wysoka kwota pożyczki – nawet 10.000 zł
 • Długi okres spłaty – od 6 do 36 miesięcy
 • Akceptacja różnych źródeł dochodów
 • Umowa zawierana przez kuriera lub telefon bez konieczności opuszczania z domu
 • Decyzja kredytowania w 1 godzinę od otrzymania dokumentów
 • Ekspresowy przelew środków na konto
 • Brak ukrytych opłat
 • Prawo od odstąpienia umowy w ciągu 14 dni
 • Możliwość posiadania dwóch pożyczek jednocześnie

Wady:

 • Brak możliwości przełożenia terminu spłaty kredytu
 • Naliczane odsetki za każdy dzień zaległości
 • Skan dokumentu potwierdzającego dochody
 • Sprawdzanie list: BIG, BIK, ERIF, KRD, KBIG.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 5000 zł, Okres spłaty: 36 miesięcy, Stała stopa oprocentowania: 9,80%, Całkowita kwota do spłaty: 11592 zł, Całkowity koszt pożyczki: 6592 zł (w tym odsetki kapitałowe: 1592 zł, prowizja: 3971 zł) max. RRSO: 89,93%, Wysokość raty: 322 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Pożyczkę otrzyma osoba, która:

 • Jest pełnoletnia
 • Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posiada osobisty rachunek bankowy
 • Posiada telefon
 • Posiada aktualny dowód osobisty

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Pożyczkę należy spłacić w wyznaczonym terminie. Firma wyszła naprzeciw klientom i podczas podpisywania umowy proponuje klientom dodatkową opcję „Twój Pakiet”, dzięki któremu można odroczyć spłatę rat lub obniżyć raty o 50 procent. Jeżeli natomiast klient nie skorzysta z wykupienia pakietu, nieterminowe spłaty niosą za sobą konieczność spłaty dodatkowych odsetek.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki firma proficredit.pl podejmuje następujące działania:

 • Dział windykacji próbuje skontaktować się telefonicznie z dłużnikiem
 • Windykacja terenowa
 • Przekazanie sprawy do sądu
 • Działania komornicze
 • Przekazanie danych dłużnika do BIG

Zalety:

 • Udzielanie pożyczek online
 • Bardzo wysoka kwota pożyczki
 • Możliwość rozłożenia kredytu na raty
 • Program partnerski
 • Szybki przelew gotówki na konto
 • Pożyczka na dowolny cel
 • Możliwość odroczenia rat bez dodatkowych opłat
 • Udzielanie pożyczek również rolnikom

Wady:

 • Wysokie oprocentowanie
 • Udokumentowany dochód minimum 700 zł netto
 • Wszystkie czynności windykacyjne są na koszt klienta
 • Korzystanie z usług BIG
 • Kredyt może nie zostać przyznany ze względu na miejsce na zamieszkania

 

Co to jest pożyczka pozabankowa i jak może mi pomóc?

Pożyczka pozabankowa to doraźna i chwilowa pomoc np. w załataniu dziury w Twoim budżecie domowym na ten miesiąc. Pożyczki pozabankowe na raty są wyższe niż chwilówki i możesz je spłacać np. przez 6 miesięcy w malejących ratach.

Kto da mi pożyczkę poza bankiem?

Pożyczki są udzielane przez firmy, które nie są bankami – podlegają one przepisom Ustawy o kredycie konsumenckim. Zazwyczaj są to spółki z o.o. lub S.A. zarejestrowane na terenie RP. Zawsze sprawdzaj dane kontaktowe firmy i zweryfikuj, czy jest znana.

Dlaczego muszę podawać tyle danych i przelać weryfikacyjną złotówkę, zanim dostanę pieniądze?

Dzięki przelaniu na konto pożyczkodawcy 1 gr lub 1 zł firma ma pewność, że dane z Twojego wniosku zgadzają się z realnym kontem w banku, należącym do prawdziwej osoby.

Przy składaniu wniosku niektóre firmy pożyczkowe potrzebują szczegółowych informacji – nic w tym dziwnego. Czy Ty pożyczasz pieniądze nieznajomym tylko na podstawie imienia i nazwiska?

Pamiętaj, aby dokładnie przeczytać umowę i regulaminy aktualnych promocji – zazwyczaj są one krótkie. Poświęć więc kilka minut, aby podpisać umowę, w której wszystkie zapisy będą dla Ciebie jasne.

Czy mogę mieć dwie pożyczki jednocześnie w różnych firmach?

Wszystko zależy od oceny Twojej zdolności kredytowej przez firmy pożyczkowe.

W praktyce jest to możliwe. Kiedy z informacji o dochodach i zobowiązaniach wyniknie, że będziesz w stanie wszystko opłacić, dostaniesz drugą pożyczkę.

Czy firmy udzielające pożyczek pozabankowych działają zgodnie z prawem?

Tak – firmy takie podlegają Ustawie o kredycie konsumenckim, z którą możesz zapoznać się tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111260715
W Polsce istnieje także Związek Firm Pożyczkowych (http://zfp.org.pl), który dba o to, aby firmy do niego należące stosowały się do wytycznych odpowiedzialnego pożyczania oraz wysokiej etyki działania (http://zfp.org.pl/misja/).

Co oznacza, że pożyczka jest darmowa?

Oznacza to, że pożyczając daną kwotę od firmy będziesz musiał/-a oddać taką samą kwotę z zachowaniem warunków umowy (tj. terminowej spłaty, wysokości kwoty i innych). Darmowa pożyczka oznacza, że jest to zobowiązanie bez prowizji.

Pamiętaj, że to może być oferta limitowana – chociażby tylko dla nowych klientów danej firmy. Spłata kolejnej może już być obarczona prowizją – ale może być też na odwrót, ponieważ stali klienci niektórych firm mogą liczyć na preferencyjne warunki.

Czy mogę wziąć pożyczkę na dowolny cel?

Tak. Kiedy bierzesz pożyczkę pozabankową, nikt nie pyta, po co są Ci potrzebne pieniądze. Niektóre firmy pożyczkowe mogą we wniosku o pożyczkę zapytać, na jaki cel chcesz przeznaczyć uzyskaną kwotę, ale podana przez Ciebie informacja służy im prawdopodobnie tylko do statystyk.

Możesz ją jednak wykorzystać na dowolny cel, taki jak szkoła językowa dla dziecka, naprawa samochodu, remont czy wakacje, a także na bieżące potrzeby.

Jak wygląda udzielenie pożyczki przez Internet?

Jeśli bierzesz pożyczkę online, nie musisz nawet wychodzić z domu i podpisywać dokumentów w jakiejkolwiek placówce.

Po założeniu konta w systemie transakcyjnym danej firmy pożyczkowej wypełniasz odpowiedni formularz, który jest wnioskiem o pożyczkę. Jeżeli firma wymaga dodatkowych dokumentów, może Cię poprosić np. o przykładowy rachunek czy zaświadczenie o dochodach.

#ZAPAMIĘTAJ Nigdy nie przesyłaj skanu dowodu osobistego podejrzanym firmom, np. takim, które nie posiadają w ogóle opinii, nie podają do siebie pełnego kontaktu lub telefon ciągle nie odpowiada, a strona wygląda na niebezpieczną.

Po tych drobnych formalnościach wykonujesz przelew wysokości 1 gr lub 1 zł, aby potwierdzić swoje dane. Następnie firma przegląda przesłany wniosek, oceniając zdolność pożyczkową wnioskodawcy i wydaje decyzję.

Środki zostaną wypłacone od razu bądź po podpisaniu umowy w wersji papierowej. Umowę przywiezie Ci kurier – przeczytaj ją przy nim uważnie, następnie podpisz i zachowaj swój egzemplarz. Nie ponosisz za to żadnych kosztów.

Czy mogę złożyć wniosek o pożyczkę w kilku firmach?

Tak, możesz wybrać kilka firm, które oferują najlepsze warunki pożyczek, oraz złożyć w nich jednocześnie wniosek.

Firmy rozpatrują wnioski w różnym tempie. Może zdarzyć się tak, że jedna z nich zaproponuje Ci pożyczkę z wniosku, a inna – mniejszą, bo np. Jesteś dla niej nowym Klientem.

Dopóki nie podpiszesz dostarczonej przez kuriera umowy lub ostatecznie nie zatwierdzisz pożyczki online, w każdej chwili możesz zmienić zdanie.

Dzięki kilku wnioskom zaoszczędzisz czas. Jeżeli pierwsza firma Ci odmówi, w tym samym czasie możesz dostać pozytywną odpowiedź z innej.

Jak wybrać najlepszą pożyczkę na raty?

Uważnie – sprawdź szczegóły oferty, aby otrzymać satysfakcjonującą pożyczkę, a nie zgodzić się na kota w worku.

 • Sprawdź wysokość raty miesięcznej. Zobacz, czy firma oferuje np. malejące raty, na ile rat najbardziej opłaca Ci się rozłożyć pożyczkę. Serwisy udostępniają do tego Klientom kalkulatory z prostymi suwakami.
 • Sprawdź całkowity koszt pożyczki.Każda firma ma swoje opłaty dodatkowe – niektóre z nich rezygnują lub robią okresowe promocje. Ustal kwotę pożyczki oraz liczbę rat, a potem porównaj, w której firmie pożyczka naprawdę Ci się opłaca.
 • Zobacz, czy możesz ewentualnie przedłużyć termin spłaty – i ile to kosztuje.

Jak firma pożyczkowa sprawdza, czy jestem w stanie spłacić pożyczkę od niej?

Firmy pożyczkowe oceniają Twoją zdolność kredytową (pożyczkową) dzięki dwóm sposobom – chociaż niektóre korzystają tylko z pierwszego.

I sposób – we wniosku o pożyczkę podajesz dane, które następnie analizuje firma. To m.in. dane osobowe, wielkość gospodarstwa domowego (np. Ile masz osób na utrzymaniu), informacje o dochodach itp.

II sposób – część firm pożyczkowych sprawdza osoby ubiegające się o pożyczkę w Biurze Informacji Kredytowej lub Krajowym Rejestrze Dłużników, aby sprawdzić, czy nie są zadłużone.

Więcej o weryfikowaniu klientów przez firmy pożyczkowe przeczytasz tutaj: https://pozyczkowydoradca.pl/firmy-udzielajace-chwilowki-gdzie-sprawdzaja/

Ostatnio w Poradniku Pożyczkobiorcy:

pożyczka 24/7 w Credilo
Pożyczki 24/7 - gdzie złożyć wniosek? Pożyczka 24/7 w Credilo - opinie
Chwilówki pożyczki 24h/7 dni są udzielane przez…
pożyczki bez bik - gdzie wziąć
Chwilówki i pożyczki bez BIG - jak znaleźć? Co to jest BIG?
Pożyczki bez BIG to pożyczki ratalne i…
pożyczka w 15 minut online
Pożyczka w 15 minut od ręki - gdzie wziąć?
Pożyczka w 15 minut na koncie przez…
ranking pożyczek online styczeń 2018
Ranking pożyczek online - styczeń 2018
Nasz ranking pożyczek online na styczeń 2018…
ranking pożyczek na raty 2018
Ranking pożyczek na raty - styczeń 2018
Ranking pożyczek na raty - styczeń 2018…
ranking darmowych chwilówek - styczeń 2018
Ranking darmowych chwilówek - styczeń 2018
Styczeń to okres licznych wyprzedaży i zimowych…
Łatwy Kredyt Pożyczka
Łatwy Kredyt przez internet - nowe darmowe pożyczki chwilówki w naszym rankingu
Łatwy Kredyt to firma pożyczkowa oferująca pierwszą…
pożyczka od 18. roku życia online
Chwilówki od 18. roku życia - ranking
Od czego zależy przyznanie szybkiej chwilówki i…
pożyczki online grudzień 2017
Ranking pożyczek online - grudzień 2017
W grudniu w naszym rankingu pożyczek online…
Jak nie przepłacić za pożyczkę?
Zapisz się do newslettera i otrzymaj darmowy poradnik  oraz aktualny ranking pozyczek.

ZAPISZ SIĘ TERAZ!
Wysyłamy max. 1 wiadomość w miesiącu.
close-link