Obecnie możliwość wzięcia pierwszej pożyczki za darmo stała się już standardem wśród firm pozabankowych udzielających pożyczki przez internet. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na czym dokładnie polega idea darmowej pożyczki online. Oczywiście, nie oznacza to, że możemy pożyczyć pieniądze bez konieczności ich zwrotu. Bezpłatna pożyczka online to rozwiązanie polegające na tym, że w wyznaczonym terminie oddajemy pożyczkodawcy dokładnie tyle, ile pożyczyliśmy. Nie ponosimy więc żadnych dodatkowych kosztów takich jak np. oprocentowanie, ubezpieczenie lub wpłaty wstępne. Zawsze jednak warto przed potwierdzeniem wniosku o pożyczkę zapoznać się ze wzorem umowy oraz regulaminami, które będą zawierały wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie.

Pierwsza pożyczka do 500zł za darmo.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 1000 zł, Okres spłaty: 30 dni, Stała stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 1282,60 zł, Całkowity koszt pożyczki: 282,60 zł (w tym odsetki kapitałowe: 8,10 zł, prowizja: 274,50 zł) max. RRSO: 1983,01%, Wysokość raty: 1282,60 zł

Pożyczka w Chwilówkomat.pl – kto może otrzymać?

Pożyczkę krótkoterminową w Chwilówkomat.pl może otrzymać osoba, która:

 • ukończyła 18. rok życia, ale nie ma więcej niż 75 lat,
 • ma polskie obywatelstwo,
 • ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada aktywny rachunek bankowy (Chwilówkomat nie akceptuje rachunków w SKOK),
 • nie ma zaległości wpisanych do Biura Informacji Kredytowej oraz Biur Informacji Gospodarczych.

Na życzenie Klientów Chwilówkomat przygotowuje bezpłatnie harmonogram spłaty, a pożyczkę można spłacić wcześniej. Jeżeli jednak zostanie odnotowany brak płatności lub spóźnienie się ze spłatą, Chwilówkomat może naliczyć odsetki za nieterminową spłatę – w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Ponadto pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze podstępowania sądowego.

Jeżeli pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić w terminie pożyczki, powinien skontaktować się z Chwilówkomatem pod numerem telefonu: 22 212 87 67.

Zalety pożyczki w Chwilówkomat.pl

 • Pierwsza pożyczka do 2000 zł na 30 dni za darmo!
 • Możliwość weryfikacji na dwa sposoby: przelewem weryfikacyjnym lub za pomocą Szybkiej Identyfikacji.
 • Pożyczka na dowolny cel.
 • Możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki i przedłużenia terminu spłaty.
 • Brak wymagań co do poręczeń lub zastawień.
 • Brak wymagań zaświadczenia o zarobkach.

Wady pożyczki w Chwilowkomat.pl

 • Najwyższa pożyczka do 5000 zł jest dostępna dopiero dla piątej i każdej kolejnej pożyczki w Chwilówkomacie. Maksymalnie 2500 zł można otrzymać jako drugą pożyczkę, 3000 zł – jako trzecią pożyczkę, 4000 zł – jako czwartą pożyczkę.
 • Chwilówkomat nie akceptuje rachunków w SKOK.
 • Weryfikacja Klienta w BIK (Biurze Informacji Kredytowej) i BIG-ach (biurach informacji gospodarczej).
 • Wymaganie pozytywnej zdolności kredytowej.

 

 

Pierwsza Pożyczka do 1.000 zł za darmo!
Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki: 400 zł, całkowita kwota do zapłaty: 512,82 zł, okres umowy: 30 dni, odsetki: 2,96 zł, RRSO: 1955,29% prowizja: 109,86 zł, RSO (roczna stopa oprocentowania) zmienne oprocentowanie wynosi 10%

Aby otrzymać pożyczkę chwilówkę w Syner na 30 dni, musisz:

 • mieszkać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • mieć od 18 do 75 lat,
 • telefon komórkowy z aktywnym numerem,
 • stałe źródło dochodów,
 • zdolność kredytową, która poświadczy, że jesteś osobą zdolną finansowo do spłaty chwilówki w Syner.

Jeśli spełniasz te warunki, aby otrzymać chwilówkę w Syner, musisz złożyć wniosek online na stronie internetowej, dokonać jednorazowej i bezzwrotnej opłaty weryfikacyjnej, a następnie przejść pozytywnie weryfikację – na przykład w rejestrach danych dłużników, zatem nie powinieneś posiadać długów. W przypadku pozytywnej decyzji pozostaje Ci zaakceptować warunki umowy i cieszyć się otrzymaną chwilówką.

Jeżeli pożyczkobiorca spóźni się ze spłatą pożyczki, firma pożyczkowa ma prawo do wysłania powiadomień z wezwaniem do zapłaty drogą listowną na adres korespondencyjny pożyczkobiorcy lub SMS-em lub e-mailem. Jeśli wezwania do zapłaty będą bezskuteczne, wówczas pożyczkodawca wyśle do dłużnika przedsądowe wezwanie do zapłaty. Kwota będzie obejmować także odsetki za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności sumy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów % – obecnie 14% w skali roku. Jeśli w trakcie trwania umowy odsetki maksymalne zostaną ustawowo zmienione, pożyczkodawcy należą się odsetki w wysokości ustalonej przez zmianę.

Jeżeli w ciągu 3 dni od doręczenia przedsądowego wezwania do zapłaty pożyczkobiorcy pożyczka nie zostanie spłacona, wówczas firma pożyczkowa może przenieść wierzytelności na inny podmiot – a ten skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Firma pożyczkowa może zrobić to także samodzielnie – w efekcie zadłużenie wzrośnie, bo kosztami zostanie obciążony pożyczkobiorca.

Jeżeli pożyczkobiorca przewiduje problemy ze spłatą pożyczki, powinien skorzystać z pożyczki refinansującej.

Zalety pożyczki chwilówki w Syner:

 • pożyczkodawca nie wymaga przedstawiania zaświadczenia o dochodach ani innych dodatkowych dokumentów,
 • nawet w przypadku minimalnej pożyczki w wysokości 100 zł masz na spłatę 30 dni, a jeśli masz ochotę, możesz spłacić pożyczkę szybciej,
 • pierwsza pożyczka w wysokości do 1000 zł na 30 dni jest darmowa,
 • minimalna kwota pożyczki to już 100 zł,
 • Syner udziela pożyczek już 18-latkom z regularnymi dochodami, jak i seniorom do 75. roku życia,
 • po podjęciu pozytywnej decyzji przez pożyczkodawcę pieniądze są przelewane na konto pożyczkobiorcy w ciągu godziny (w godzinach pracy biura Syner),
 • pieniądze dotrą natychmiast na Twoje konto, jeżeli masz rachunek w banku wymienionym na stronie internetowej Syner,
 • w przypadku problemów ze spłatą można skorzystać z opcji pożyczki refinansującej.

Wady pożyczki chwilówki w Syner:

 • pożyczkodawca wymaga regularnych dochodów i braku zadłużeń w rejestrach dłużników – osoby bezrobotne i wpisanymi długami do baz danych mogą mieć problem z uzyskaniem pozyskaniem pożyczki,
 • Syner sprawdza pożyczkobiorców w następujących rejestrach dłużników: BIG Info Monitor S.A., ERIF, KRD,
 • pożyczka może zostać udzielona tylko na 30 dni – podczas składania wniosku nie można wybrać krótszego terminu spłaty, aczkolwiek chwilówka może zostać spłacona szybciej,
 • pożyczkobiorca nie może wybrać dowolnego okresu przedłużenia spłaty – dostępna jest tylko pożyczka refinansująca.

 

Pierwsza pożyczka do 3300zł za darmo.
Reprezentatywny przykład: kwota pożyczki: 1000 zł, okres spłaty: 30 dni, roczne oprocentowanie stałe: 10%, prowizja 274 zł, łączna kwota odsetek: 8,22 zł, całkowita kwota do spłaty: 1282,22 zł, max. RRSO: 1804%.
 • Wiek od 19 do 73 lat
 • Obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej
 • Aktualne zatrudnienie
 • Brak wpisu do jakiegokolwiek rejestru dłużników
 • Posiadanie indywidualnego konta bankowego

Jeżeli pożyczkobiorca spóźnia się ze spłatą pożyczki lub płatność nie jest odnotowana, pożyczkodawca może naliczyć opłaty wynikające z podjęcia działań windykacyjnych lub zlecenia tych działań osobom trzecim. Pożyczkodawca może naliczać odsetki w wysokości równej 2-krotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Odsetki są liczone od kwoty pożyczki, która zostaje powiększona o prowizję w związku z przekroczeniem terminu spłaty.

Jeśli pożyczkobiorca wie, że nie będzie w stanie w terminie spłacić zaciągniętej chwilówki, powinien niezwłocznie skontaktować się z firmą pożyczkową, aby złożyć wniosek o przedłużenie terminu spłaty. Przedłużenie terminu jest płatne, a koszt zależy od wysokości pożyczki i liczby dni, o którą ma zostać wydłużony okres kredytowania. Przykładowo: przedłużenie terminu spłaty chwilówki w wysokości 800 zł o 10 dni będzie kosztowało 206 zł, o 15 dni – 209 zł, o 25 dni – 216 zł, o 30 dni – 219 zł. Jak widać na przykładzie, bardziej opłacalne jest wydłużenie terminu o miesiąc niż o 10 dni. Im wyższa kwota chwilówki, tym bardziej opłaca się dłuższy dodatkowy okres kredytowania. Dla pożyczki w wysokości 1500 zł przedłużenie terminu spłaty o 10 dni kosztuje 387 zł, o 25 dni – 405 zł, o 30 dni – 384 zł.

Zalety chwilówki Lew Pożyczka:

 • wysoka chwilówka dla nowych klientów – do 3000 zł na 30 dni,
 • pierwsza pożyczka jest darmowa,
 • chwilówki dostępne już dla pracujących 19-latków i seniorów do 73. roku życia,
 • najniższa chwilówka wynosi 200 zł, a najkrótszy okres spłaty – 10 dni,
 • krótki czas weryfikacji wniosku – jak mówi o sobie firma: „Weryfikacja i rozpatrzenie wniosku zajmuje akurat tyle, aby klient zdążył wypić kawę” (Zobacz: Korzyści pożyczania w Lew Pożyczka),
 • termin spłaty pożyczki można przedłużyć o 10, 15, 20, 25 lub 30 dni.

Wady chwilówki Lew Pożyczka: 

 • wymóg zatrudnienia mimo braku żądania zaświadczeń od pracodawcy,
 • pożyczki są udzielane osobom, które nie mają wpisów w żadnym rejestrze długów (np. KRD czy BIG InfoMonitor),
 • szybkość odpowiedzi pożyczkodawcy na wniosek o chwilówkę nie jest sprecyzowana,
 • małe różnice między kosztem przedłużenia pożyczki o 15 dni a przedłużeniem o 30 dni (w zależności od kwoty chwilówki) – nie jest opłacalne przedłużanie o 2 tygodnie, ponieważ w stosunku do przedłużenia o 30 dni kwota jest bardzo wysoka.
Pierwsza chwilówka do 3000 zł na 30 dni za 0 zł! Pożyczka ratalna do 5000 zł na 12 miesięcy!
Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki: RRSO wynosi: 0%, całkowita kwota kredytu: 1000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 1000 zł, oprocentowanie stałe: 0%; całkowity koszt kredytu: 0 zł (w tym: prowizja: 0 zł, odsetki: 0zł), z zastrzeżeniem terminowej spłaty. Stan na dzień: 15.11.2017r.

Możesz otrzymać pożyczkę od Modna Pożyczka, jeżeli:

 • masz od 21 do 73 lat,
 • jesteś obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
 • masz aktualne zatrudnienie zapewniające Ci stały dochód, dzięki któremu jesteś w stanie spłacić pożyczkę,
 • nie masz wpisu o długach w żadnym rejestrze dłużników.

 

Do otrzymania pożyczki potrzebujesz także indywidualnego rachunku bankowego.

Jeśli pożyczka chwilówka od Modna Pożyczka nie może zostać spłacona w terminie, klient może wydłużyć termin spłaty pożyczki o 14 lub 30 dni. Pożyczkę można przedłużyć na ten sam okres, na jaki została przyznana pożyczka. Przedłużenie jest płatne. Spłatę pożyczki można przedłużyć 1 raz. W przypadku braku kontaktu i opóźnień w spłacie pożyczkobiorca ponosi koszty wysłanych wezwań do zapłaty, odsetek naliczonych za zwłokę – w wysokości czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, działań windykacyjnych i zlecenie działań windykacyjnych osobom trzecim.

Zalety pożyczki w Modna Pożyczka:

 • po spłacie i zaksięgowaniu kwoty na koncie pożyczkodawcy jeszcze tego samego dnia możesz wziąć kolejną pożyczkę,
 • termin spłaty pożyczki może zostać przedłużony jeden raz, natomiast potem klient może skorzystać z pożyczki refinansującej,
 • pożyczkę można spłacić szybciej w dowolnym momencie,
 • dzięki opcji natychmiastowej weryfikacji Kontomatik proces przyznawania pożyczki może być szybszy niż w przypadku przelewania opłaty rejestracyjnej.

 

Wady pożyczki w Modna Pożyczka:

 • Aventus Group Sp. z o.o. finansuje pożyczki w takich serwisach, jak ModnaPozyczka.pl, SmartPozyczka.pl i PozyczkaPlus.pl – otrzymanie pożyczki w jednym serwisie wyklucza możliwość wzięcia drugiej pożyczki w innym z podanych serwisów.
 • Modna Pożyczka sprawdza klienta w biurach informacji gospodarczej – wnioskodawca nie może być osobą zadłużoną i nie może mieć zaległości w spłacie kredytu bankowego,
 • ograniczenie wiekowe – dopiero 21-latek może otrzymać pożyczkę w Modna Pożyczka. Seniorzy powyżej 73. roku życia muszą znaleźć innego pożyczkodawcę.

 

Pierwsza pożyczka do 500zł za darmo.
Reprezentatywny przykład: kwota pożyczki: 1000 zł, okres spłaty: 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne: 10%, prowizja 274,50 zł, łączna kwota odsetek: 8,10 zł, całkowita kwota do spłaty: 1282,60 zł, max. RRSO: 1983,1%
 • Wiek od 18 do 75 lat
 • Polskie obywatelstwo i miejsce zamieszkania w Polsce
 • Indywidualny rachunek bankowy (nie są akceptowane rachunki SKOK)
 • Brak zaległości (wpisów o długach) w bazach danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) i Biur Informacji Gospodarczej (BIG)
 • Poprawne wypełnienie wniosku o pożyczkę
 • Zweryfikowanie swojej tożsamości
 • Spłacanie innych zobowiązań bieżących (kredytów, pożyczek) w terminie

Maksymalne odsetki za nieterminową spłatę wynoszą dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Odsetki ustawowe to suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych). Koszty za opóźnienie w spłacie są zgodne z Umową Ramową. Pożyczkobiorca, który spóźnia się ze spłatą chwilówki, może zostać obciążony kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego. W przypadku trudności ze spłatą należy jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z firmą pożyczkową.

Zalety pożyczki w Minipożyczka: 

 • Darmowa pierwsza pożyczka dla nowych klientów – do 2000 zł za darmo na 30 dni
 • Wysoka kwota chwilówki dla stałych klientów – do 5000 zł na 30 dni
 • Możliwość wzięcia pożyczki na minimum tydzień
 • Pożyczka bez dodatkowych zaświadczeń – wystarczy dowód osobisty
 • Weryfikacja tożsamości za pomocą Szybkiej Weryfikacji
 • Stali klienci posiadają w panelu uproszczone wnioski o chwilówkę
 • Kolejna pożyczka może być wyższa od pierwszej
 • Możliwość refinansowania pożyczki Minipożyczki lub innego pożyczkodawcy

Wady pożyczki w MInipożyczka: 

 • Najmniejsza wysokość chwilówki to 500 zł
 • Wymóg pozytywnej zdolności kredytowej w BIK i braku długów w jakimkolwiek Biurze Informacji Gospodarczej
 • Nieokreślony precyzyjnie czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu pożyczki
Pierwsza pożyczka do 3000zł za darmo.
Reprezentatywny przykład: kwota pożyczki: 1000 zł, okres spłaty: 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne: 0%, prowizja: 250 zł, łączna kwota odsetek: 0 zł, max. RRSO: 1410,33%
 • Wiek od 20 do 70 lat
 • Brak opóźnień w spłatach kredytów
 • Brak wpisów w rejestrach dłużników
 • Indywidualne konto bankowe
 • Aktualny numer telefonu komórkowego

Jeżeli pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić pożyczki w terminie, powinien zalogować się na swoje konto i wybrać w panelu opcję refinansowania pożyczki online. Refinansowanie pożyczki wymaga złożenia wniosku online i opłaty za refinansowanie – następnie można cieszyć się nowym terminem spłaty. Opłata za refinansowanie jest zależna od wysokości pożyczki i okresu przedłużenia spłaty, na przykład o 14 lub 30 dni.

Zalety pożyczki Wandoo: 

 • Darmowa pożyczka do 2500 zł na 30 dni dla nowych klientów
 • Możliwość odroczenia terminu spłaty pożyczki z opcją refinansowania
 • Sprawdzenie wniosku o pożyczkę odbywa się w ciągu kilku minut od otrzymania poprawnie wypełnionego formularza
 • W przypadku zatwierdzenia wniosku pieniądze są przelewane na konto bankowe nawet w ciągu 15 minut
 • Pożyczkodawca wysyła przypomnienia e-mailowe i SMS-owe tuż przed zbliżającym się terminem spłaty pożyczki
 • Obsługa klienta w firmie pożyczkowej jest dostępna codziennie przez 12 godzin w dni robocze

Wady pożyczki Wandoo: 

 • Brak zaległości w spłatach innych kredytów i pożyczek
 • Brak wpisów w jakimkolwiek rejestrze dłużników
 • Dopiero osoba 20-letnia może wnioskować o pożyczkę

 

Pierwsza pożyczka do 2500 zł na 30 dni za darmo!
Reprezentatywny przykład (pożyczka – 2000 zł na 30 dni bez promocji): RRSO – 1410.33 %, oprocentowanie stałe w skali roku – 9.73 %; prowizja – 484 zł; odsetki – 16 zł; całkowity koszt pożyczki – 500 zł; całkowita kwota do spłaty – 2 500.00 zł. Stan na 12.10.2017 r.

Warunki pożyczki chwilówki w credit.pl

 • Wiek od 21 do 65 lat,
 • brak wpisu do jakiegokolwiek rejestru niesolidnych dłużników,
 • obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej,
 • miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • aktualny numer telefonu,
 • indywidualny rachunek bankowy,
 • zdolność do spłacenia pożyczki.

 

Pożyczkodawca przypomina pożyczkobiorcy o konieczności spłaty pożyczki poprzez wysyłanie wiadomości SMS na podany numer telefonu. W przypadku braku spłaty w terminie zostaną doliczone odsetki za nieterminową spłatę. Pożyczkodawca może listownie, telefonicznie i e-mailowo wzywać klienta do spłaty zadłużenia, a także przekazać działania windykacyjne innemu podmiotowi. Ostatecznym krokiem jest wejście na drogę postępowania sądowego – koszty ponosi dłużnik. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy powiadomić pożyczkobiorcę o problemach ze spłatą pożyczki i skorzystać z możliwości przedłużenia terminu spłaty. Przypomnienia o spłacie pożyczki również obciążają dodatkowymi kosztami niesolidnego pożyczkobiorcę. Brak spłaty pożyczki lub opóźnienia w spłacie skutkują wpisami do biur informacji gospodarczej.

Zalety chwilówki w Credit.pl

 • Wnioski o pożyczkę są weryfikowane przez 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę
 • Błyskawiczna weryfikacja pożyczkobiorcy dzięki usłudze Kontomatik
 • Brak przelewu weryfikacyjnego
 • Pierwsza pożyczka aż do 2500 zł za darmo
 • Można pożyczyć nawet 100 zł na 1 dzień

Wady chwilówki w Credit.pl

 • Ograniczenie wiekowe – chwilówkę mogą otrzymać osoby od 21. do 65. roku życia, co wyklucza pracujących 18-latków i seniorów
 • Pożyczkobiorca sprawdza swoich klientów w BIK i biurach informacji gospodarczej: BIG InfoMonitor, KRD, KBIG,
 • Aby otrzymać pożyczkę, nie wolno mieć wpisu w rejestrach niesolidnych dłużników
 • Pożyczkodawca nie określa na stronie głównej Credit.pl czasu, w jakim zostanie przyznana pożyczka, chociaż weryfikacja wniosków odbywa się całodobowo
 • Maksymalną kwotę pożyczki, czyli 4000 zł, można pożyczyć dopiero za piątym razem
Pierwsza pożyczka do 2000 zł na 30 dni za darmo!  
Reprezentatywny przykład dla pożyczki bez promocji – RRSO to 1958.47% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki: 1000 zł; całkowita kwota do spłaty: 1282,22 zł; oprocentowanie stałe w skali roku: 10%; całkowity koszt pożyczki: 282,22 zł (w tym: prowizja 274 zł, odsetki 8,22 zł); umowa na 30 dni. Stan na 01.07.2017.

Aby otrzymać chwilówkę w Niewielka Pożyczka, należy:

 • mieć od 21 do 73 lat,
 • mieć obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadać aktualne zatrudnienie,
 • nie mieć wpisów w rejestrach dłużników,
 • mieć indywidualny rachunek bankowy.

W przypadku opóźnienia spłaty pożyczki lub braku spłaty pożyczkodawca ma prawo doliczyć do zadłużenia dodatkowe opłaty związane z podjęciem działań windykacyjnych. W przypadku trudności ze spłatą należy się skontaktować z pożyczkodawcą telefonicznie lub pisemnie.

Zalety pożyczki w Niewielkiej Pożyczce:

 • Dostępność online 24h i decyzje odsyłane SMS-em.
 • Pierwsza pożyczka do 2000 zł na 30 dni jest darmowa.
 • Pożyczka może być refinansowana.
 • Brak zaświadczeń i dodatkowych dokumentów.
 • Brak ukrytych opłat.

Wady pożyczki w Niewielkiej Pożyczce:

 • Wymagane jest aktualne zatrudnienie i stały dochód.
 • Klienci są skrupulatnie sprawdzani w bazach biur informacji gospodarczej.
 • Ograniczenie wiekowe.

 

Pierwsza chwilówka do 3000 zł na 30 dni za darmo!
Reprezentatywny przykład: RRSO to 1958.47% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000 zł; całkowita kwota do spłaty 1282,22 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 10%; całkowity koszt pożyczki 282,22 zł (w tym: prowizja 274 zł, odsetki 8,22 zł); umowa na 30 dni. Stan na 01.07.2017.

Aby otrzymać pożyczkę chwilówkę w FinansowePosiłki.pl, należy:

 • mieć od 19 do 73 lat,
 • posiadać indywidualny rachunek bankowy i aktualny numer telefonu komórkowego,
 • mieć obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadać aktualne zatrudnienie,
 • nie mieć wpisu w rejestrach dłużników.

 

Jeżeli pożyczka chwilówka z FinansowePosiłki.pl nie zostanie spłacona w przewidywanym terminie spłaty, pożyczkodawca może rozpocząć naliczanie odsetek w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Pożyczkodawca może także podjąć czynności windykacyjne, takie jak:

 • wysyłanie wezwań do zapłaty drogą listowną, SMS-ową, telefoniczną, e-mailową,
 • przekazanie sprawy firmie windykacyjnej,
 • prowadzenie działań windykacyjnych terenowych,
 • cesja wierzytelności na podmiot trzeci.

Pożyczkodawca może także wkroczyć na drogę postępowania sądowego. Kosztami postępowań może zostać obciążony dłużnik.

Termin spłaty pożyczki krótkoterminowej może zostać odroczony – za przedłużenie terminu spłaty pożyczki pobierana jest opłata.

Zalety pożyczki chwilówki w FinansowePosiłki.pl

 • Już 19-latkowie mogą ubiegać się o chwilówkę.
 • FinansowePosiłki.pl udzielają pożyczek krótkoterminowych także emerytom do 73. roku życia.
 • Pierwsza pożyczka do 3000 zł jest darmowa.
 • Najmniejsza kwota, jaką można pożyczyć, to już 200 zł!
 • Termin spłaty pożyczki może zostać przedłużony.
 • Pożyczkodawca udostępnia funkcję szybkiej weryfikacji pożyczkobiorcy za pomocą usługi Instantor.
 • Zadłużenie w banku nie jest barierą do uzyskania pożyczki, pod warunkiem, że ogólna zdolność kredytowa klienta jest pozytywna.
 • Pożyczki są wypłacane także w weekendy od godz. 9 do 17, jednak godziny księgowania przelewów są zależne od banków.

Wady pożyczki chwilówki w FinansowePosiłki.pl

 • Pożyczkodawca sprawdza klientów w biurach informacji gospodarczej, takich jak KRD, ERIF czy BIG InfoMonitor.
 • Pożyczkobiorca nie powinien mieć wpisanych długów do rejestrów dłużników i posiadać pozytywną zdolność pożyczkową.
 • Klient musi mieć stałe zatrudnienie i uzyskiwać z niego stały dochód.

 

 

Pierwsza pożyczka do 2000 zł za 0 zł!
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 1000 zł, Okres spłaty: 30 dni, Stała stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 1282,60 zł, Całkowity koszt pożyczki: 282,60 zł (w tym odsetki kapitałowe: 8,10 zł, prowizja: 274,50 zł) max. RRSO: 1983,01%, Wysokość raty: 1282,60 zł

Kryteria otrzymania pożyczki.

O wybraną kwotę może ubiegać się osoba między 18 a 75 rokiem życia.
By wnioskować o pożyczkę trzeba posiadać i podać:

 • numer PESEL
 • serię i numer dowodu osobistego
 • meldunek na terenie Polski
 • informacje o zatrudnieniu i dochodach, informacje o pracodawcy
 • informacje o wydatkach pożyczkobiorcy
 • status mieszkaniowy itp.

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki.

W razie braku spłaty całości lub części pożyczki, zostaną naliczone maksymalne określone ustawą odsetki za opóźnienie. Przy czym pożyczkobiorca ma prawo dokonać cesji wierzytelności na osoby trzecie.

Postępowanie windykacyjne.

W przypadku braku dalszego zalegania ze spłatą zostaną wysłane monity SMS monity e-mailowe, telefoniczne, wezwania pisemne lub egzekwowanie należności zostanie przekazane osobom trzecim.

Zalety oferty

 • Wysoka kwota maksymalna pierwszej darmowej pożyczki – 2000zł
 • Darmowa pożyczka obowiązuje do odwołania
 • Pierwsza pożyczka za darmo
 • Możliwość refinansowania pożyczki

Wady oferty

 • stosunkowo krótki maksymalny czas spłaty pożyczki – do 30 dni
 • wysoka minimalna kwota pożyczki – 500zł
Pierwsza pożyczka do 1500zł za 0zł.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 1500 zł, Okres spłaty: 61 dni, Stała stopa oprocentowania: 0%, Całkowita kwota do spłaty: 1950 zł, Całkowity koszt pożyczki: 450 zł (w tym odsetki kapitałowe: 0 zł, prowizja: 450 zł) max. RRSO: 380,61%, Wysokość raty: 975 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Pożyczkę otrzyma osoba która:

 • Skończyła 18 lat
 • Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zamieszkuje na stałe Rzeczpospolitą Polską
 • Posiada konto w banku
 • Posiada telefon komórkowy
 • Posiada aktualny dowód osobisty
 • Nie została wpisana do żadnego rejestru dłużników naruszających obowiązki terminowego regulowania należności finansowych.

W przypadku niespłacenia pożyczki firma moneyman.pl podejmuje się następujących działań:

 • Wysyła powiadomienia SMS
 • Podejmuje się bezpośredniego kontaktu telefonicznego
 • Wysyła wiadomości poprzez pocztę e-mail
 • Wysyła list tradycyjny
 • Przekazuje sprawę firmie windykacyjnej
 • Prowadzi działania terenowe
 • Informuje BIG oraz BIK o zadłużeniu klienta
 • Podejmuje się roszczeń na drodze sądownej i komorniczej
 • Wszystkie podejmowane kroki są na koszt klienta.
 • Jak w każdej firmie, pożyczkę należ spłacić w terminie.
 • Nieterminowa spłata pożyczki niesie za sobą konsekwencje w postaci dodatkowych, podwójnych odsetek w maksymalnej wysokości zgodnie z Kodeksem Cywilno-prawnym.

Firma nie przewidziała oferty pożyczki refinansującej, jednak w programie lojalnościowym, uzyskane punkty bonusowe można użyć do przedłużenia daty spłaty kredytu, co pomoże uniknąć dodatkowych odsetek.

Zalety:

 • Udzielanie pożyczek online
 • Pożyczkobiorca może mieć 18 lat
 • Promocyjna pożyczka za 0 zł
 • Rozpatrzenie wniosku w kilka minut
 • Organizacja konkursów z nagrodami pieniężnymi
 • Program lojalnościowy
 • Pożyczka bez poręczenia
 • Pożyczka na dowolny cel

Wady:

 • Niska kwota pierwszej pożyczki
 • Poziomy pożyczek, określające maksymalną kwotę kredytu
 • Naliczane odsetki za każdy dzień zaległości
 • Wszystkie czynności windykacyjne są na koszt klienta
 • Wysokie koszty windykacyjne
 • Wpisanie dłużnika do listy BIG i BIK
Pierwsza pożyczka do 500zł za darmo.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 1000 zł, Okres spłaty: 30 dni, Stała stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 1282,60 zł, Całkowity koszt pożyczki: 282,60 zł (w tym odsetki kapitałowe: 8,10 zł, prowizja: 274,50 zł) max. RRSO: 1983,01%, Wysokość raty: 1282,60 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Najważniejszym kryterium jest prawdziwość danych z wniosków o umowę ramową podpisywaną przy rejestracji w serwisie.

Bank bierze pod uwagę m.in.:

 • informacje o stałym dochodzie
 • informacje o wydatkach, w tym ratach innych kredytów i pożyczek, oraz pozostałych stałych kosztach
 • posiadanie telefonu komórkowego
 • informacje o pracodawcy
 • posiadanie rachunku bankowego

Aby otrzymać pożyczkę w Halopożyczka.pl wystarczą dane z Twojego dowodu osobistego, numer Twojego telefonu komórkowego oraz numer Twojego rachunku bankowego. Halopożyczka.pl nie wymaga żadnych zaświadczeń o zarobkach.

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Warunki nieterminowej spłaty są określone w ramowej umowie pożyczki i są zgodne z aktualnie obowiązującymi kodeksami – kodeksem cywilnym. W praktyce obejmują najczęściej maksymalne możliwe opłaty i prowizje.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku braku spłaty mimo przeterminowanych zobowiązań, prawo do egzekucji środków przekazywana jest innemu podmiotowi.

Zalety oferty

 • Udzielanie kredytów online,
 • Pożyczka dostępna dla osób pełnoletnich,
 • Pierwsza pożyczka za darmo,
 • Do 14 maja 2017 r. włącznie możliwość otrzymania kredytu z 0% odsetek przez ostatnie 12 miesięcy spłaty,
 • 2 osoby mogą wnioskować o 1 kredyt.

Wady oferty

 • stosunkowo krótki maksymalny czas spłaty pożyczki – do 30 dni,
 • stosunkowo niska maksymalna kwota pożyczki – 4000zł możliwe do pożyczenia przy 5 razie korzystania z serwisu.
Pierwsza pożyczka aż do 7000 zł!
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 2900 zł, Okres spłaty: 6 miesięcy, Stała stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 4145,12 zł, Całkowity koszt pożyczki: 1245,12 zł (w tym odsetki kapitałowe: 85,14 zł, prowizja: 1159,98 zł), RRSO: 255,55% (max. RRSO: 510,5%), Wysokość raty: 5 rat po 690,85 zł, ostatnia 6-ta rata 690,87 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Pożyczkę otrzyma osoba która:

 • Ma ukończone 21 lat
 • Ma nie więcej niż 70 lat
 • Jest obywatelem Polski i na stałe mieszka w kraju
 • Wszystkie pożyczki spłaca w terminie
 • Posiada stały dochód
 • Posiada rachunek bankowy
 • Jest właścicielem telefonu komórkowego

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki
Wszystkie zobowiązania finansowe należy spłacać w wyznaczonym terminie. Z każdym zaległym dniem spłaty zostają naliczone odpowiednie odsetki w maksymalnej, podwójnej wysokości oraz 5,5% punktów procentowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Nie ma możliwości przedłużenia spłaty kredytu.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie incredit.pl podejmie się:

 • Próby odzyskania pieniędzy za pomocą osób trzecich
 • Prowadzenia sprawy na drodze sądownej
 • Przekaże informacje o dłużniku do rejestru BIG oraz BIK
 • Wszystkimi kosztami egzekucyjnymi zostaje obciążony pożyczkobiorca

Zalety:

 • Szybka rejestracja
 • Pierwsza pożyczka za 0 złotych
 • Maksymalna kwota pożyczki to aż 10000 złotych
 • Pożyczki udzielane również osobom do 70 roku życia
 • Błyskawiczny przelew pieniędzy na konto
 • Premie w wysokości 50 zł za każdą poleconą osobę

Wady:

 • Pożyczkobiorca musi mieć minimum 21 lat
 • Wymagany jest stały dochód
 • Bark możliwości rozłożenia kwoty zadłużenia na dodatkowe raty
 • Wysokie odsetki za nieterminową spłatę pożyczki
 • Wpisanie dłużnika do rejestru BIG
 • Wpisanie dłużnika do rejestru BIK
Pierwsza pożyczka do 100zł za darmo.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 500 zł, Okres spłaty: 35 dni, Stała stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 643,85 zł, Całkowity koszt pożyczki: 143,85 zł (w tym odsetki kapitałowe: 4,9 zł, prowizja: 138,95 zł) max. RRSO: 1297%, Wysokość raty: 643,85 zł

Serwis bierze pod uwagę m.in.:

 • ukończenie 18 lat
 • meldunek na terenie Polski
 • posiadanie numeru PESEL
 • posiadanie rachunku bankowego

Pożyczkodawca naliczy odsetki w maksymalnej możliwej kwocie, jaka dopuszcza obowiązujące prawo. Jeśli kwota pożyczki jest wynosi 200zł lub więcej, po 60 dniach braku spłaty całości wraz z odsetkami – dane pożyczkobiorcy są podawane do BIK.

Zalety oferty

 • Bonus za znajomego – 40zł
 • Program lojalnościowy – co piąta pożyczka za darmo
 • Udzielanie kredytów online
 • Pożyczka dostępna dla osób pełnoletnich
 • dopuszcza się spłatę przez osobę trzecią
 • można wziąć pożyczkę refinansującą

Wady oferty

 • stosunkowo krótki maksymalny czas spłaty pożyczki – do 35 dni
 • za darmo można pożyczyć tylko 100zł
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 600 zł, Okres spłaty: 30 dni, Stała stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 750,01 zł, Całkowity koszt pożyczki: 150,01 zł (w tym odsetki kapitałowe: 4,93 zł, prowizja: 145,07 zł) max. RRSO: 1411%, Wysokość raty: 750,01 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

O pożyczkę może się starać osoba która:

 • Jest w wieku między 20 a 75 lat
 • Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zamieszkuje na stałe Rzeczpospolitą Polską
 • Posiada rachunek bankowy
 • Posiada aktywny telefon komórkowy
 • Założyła konto w sms365.pl
 • Posiada dochód finansowy

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Pożyczkę należy spłacić w terminie, który został ustalony podczas wypełniania wniosku. Jeżeli klient nie jest w stanie spłacić pożyczki, może złożyć wniosek o otrzymanie pożyczki refinansującej, której koszt udzielenia ustalany jest indywidualnie. W przypadku, kiedy pożyczka nie została spłacona w terminie i nie została przyznana pożyczka refinansująca, firma sms365.pl podejmie się różnych sposobów odzyskania pieniędzy.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie firma sms365.pl podejmuje następujące kroki:

 • Wysyłanie wiadomości SMS
 • Wykonywanie telefonów
 • Wysyłanie listów
 • Wysyłanie wiadomości e-mail
 • Przekazanie sprawy firmą windykacyjnym
 • Wszczęcie postępowania sądowego
 • Sprawa zostanie przekazana firmie windykacyjnej
 • Wszystkie opłaty związane z windykacją pokrywa dłużnik

Zalety:

 • Udzielanie pożyczek online
 • Pożyczki udzielane osobom w wieku 75 lat
 • Przejrzysty wniosek
 • Szybkie rozpatrzenie wniosku
 • Błyskawiczny przelew gotówki na konto
 • Program partnerski, w którym można zarobić
 • Pożyczka na dowolny cel
 • Bez zastawu
 • Pożyczkę można spłacić wcześniej

Wady:

 • Niska kwota pierwszej pożyczki
 • Krótki okres kredytowania
 • Brak promocji dla pierwszej pożyczki
 • Osoby starające się o pożyczkę muszą mieć minimum 20 lat
 • Wysokie opłaty windykacyjne na koszt dłużnika
 • Nie można mieć dwóch pożyczek jednocześnie
Pierwsza pożyczka bez prowizji do 1500 zł na 30 dni!
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 1500 zł, Okres spłaty: 30 dni, Stała stopa oprocentowania: 0%, Całkowita kwota do spłaty: 1912,50 zł, Całkowity koszt pożyczki: 412,50 zł (w tym odsetki kapitałowe: 0 zł, prowizja: 412,50 zł) max. RRSO: 1821,80%, Wysokość raty: 1912,50 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

 • Wiek od 20 do 70 lat
 • Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
 • Miejsce zamieszkania w Polsce
 • Indywidualny rachunek bankowy
 • Pozytywna zdolność kredytowa w Biurze Informacji Gospodarczej
 • Brak zobowiązań finansowych wobec firmy pożyczkowej Łatwy Kredyt
 • Poprawne uzupełnienie wniosku online
 • Wykonanie przelewu weryfikacyjnego z własnego rachunku bankowego

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Pożyczkę należy spłacić w ustalonym wcześniej terminie. Brak terminowej spłaty pożyczki niesie za sobą dodatkowe opłaty odsetkowe w maksymalnej wysokości. Dodatkowo firma Łatwy Kredyt zastrzega sobie prawo do pomocy firm windykacyjnych w celu ściągnięcia należności od dłużnika. Firma Łatwy Kredyt może zaoferować przedłużenie terminu spłaty – wystarczy wpłacić określoną kwotę za przedłużenie terminu na podane konto bankowe. Przedłużenie daty spłaty raty może być przesunięte jednorazowo o 30 dni.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie firma Łatwy Kredyt podejmuje następujące czynności:

 • próbę skontaktowania się z dłużnikiem
 • przekazanie sprawy firmie windykacyjnej
 • wszczęcie postępowania sądowego

Wszystko koszty windykacji pokrywa dłużnik.

Zalety pożyczki w Łatwy Kredyt: 

 • Czek GIRO – możliwość wypłaty pożyczki w dowolnej placówce Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego
 • Pierwsza pożyczka do 1500 zł bez prowizji
 • Pożyczka bez zaświadczeń – wystarczy tylko dowód
 • Pożyczka już od 100 zł na 15 dni
 • Pieniądze wpłacone na konto nawet w 15 minut
 • Możliwość spłaty pożyczki z konta osoby trzeciej pod warunkiem poprawnego zatytułowania przelewu
 • Za upomnienia listowne o spłacie pożyczki dłużnik nie zostaje obciążony

Wady pożyczki w Łatwy Kredyt:

 

 • Ograniczenie pierwszej pożyczki do 1500 zł – maksymalna dla stałych klientów  wynosi 3000 zł
 • Przedłużenie terminu spłaty jest możliwe tylko jednorazowo – o 30 dni
 • Prowizja za przedłużenie terminu spłaty pożyczki może sięgać do ponad 1/4 jej kwoty – aż 27,5% – wysokość zależy od kwoty pożyczki i okresu, na jaki została udzielona
 • Wysokie prowizje za udzielenie kolejnej pożyczki – do 27,5% jej kwoty
Pierwsza pożyczka do 3000zł za darmo.
Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej przez www.vivus.pl lub telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1200 zł, całkowita kwota do spłaty 1200 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 30 dni. Stan na 11.05.2017 r.. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Kryteria otrzymania pożyczki

O pożyczkę może się starać osoba która:

 • Jest w wieku między 20 a 78 lat
 • Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zamieszkuje na stałe Rzeczpospolitą Polską
 • Posiada konto w banku
 • Posiada telefon komórkowy
 • Posiada aktualny dowód osobisty
 • Nie została wpisana do żadnego rejestru dłużników naruszających obowiązki terminowego regulowania należności finansowych.

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Pożyczki należy spłacać w terminie. Z każdym dniem opóźnienia spłaty pożyczki, w sposób automatyczny zostają naliczane odsetki oraz opłaty umowne. Istnieje dwukrotna możliwość przedłużenia dni spłaty zaciągniętej pożyczki po uiszczeniu dodatkowej odpowiedniej opłaty. Jeżeli pożyczka nie została spłacona ani przedłużona firma vivus.pl podejmie stosowne kroki w celu kontaktu i odzyskaniu wierzytelności.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki ani przedłużenia okresu spłaty firma vivus.pl podejmuje się następujących czynności:

 • Powiadomienia SMS, listowne i połączenia telefoniczne- na koszt dłużnika
 • Informacja o opóźnieniu spłaty pożyczki trafia do BIG
 • Postępowanie sądowne- Wszystkie koszta sądowne i komornicze opłaca zadłużony klient.

Zalety:

 • Udzielanie pożyczek online
 • Udzielanie pożyczek przez telefon
 • Pierwsza pożyczka za 0 zł
 • Błyskawiczne rozpatrzenie wniosku
 • Błyskawiczny przelew gotówki na konto
 • Pożyczka bez poręczenia
 • Brak ukrytych opłat
 • Pożyczka na dowolny cel
 • Możliwość przedłużenia spłaty pożyczki

Wady:

 • Krótki czas na spłatę
 • Osoby starające się o pożyczkę muszą mieć minimum 20 lat
 • Naliczane odsetki za każdy dzień zaległości
 • Wszystkie czynności windykacyjne są na koszt klienta

Szybka pożyczka na dowód to koło ratunkowe w sytuacji, w której szybko potrzebujesz dodatkowej gotówki, a akurat nie masz ani od kogo pożyczyć pieniędzy, ani dużo czasu na załatwianie formalności w banku. Jakie zalety i wady mają szybkie pożyczki przez Internet?

Szybki kredyt można mieć na koncie nawet w kilkanaście minut po złożeniu wniosku, ale na pewno nie należy go wybierać jak człowiek w gorącej wodzie kąpany.

Oferta szybkiego kredytu przez Internet na pierwszy rzut oka może wydawać się atrakcyjna, ale dopiero w trakcie porównywania pożyczkodawców może się okazać, że wcale nie jest taka opłacalna w porównaniu do konkurencji.

 

Szybkie pożyczki online – jak dostać?


Szybka pożyczka przez Internet pozwala na błyskawiczne pożyczenie pieniędzy bez wychodzenia z domu. Złożenie wniosku o szybką chwilówkę online trwa kilka minut. Do jego wypełnienia potrzebujesz tylko dowodu osobistego i numeru konta bankowego.

Firmy pozabankowe przeważnie akceptują wnioski jeszcze tego samego dnia – nawet w ciągu 30 minut od złożenia wniosku online.

Szybka kasa na Twoim koncie bankowym może pojawić się tak samo krótkim czasie. Czas oczekiwania na pieniądze zależy od rodzaju przelewu i godzin księgowania przelewów (sesji Elixir) w Twoim banku. Firmy pożyczkowe na swoich stronach podają czasami listy banków i godziny księgowania przelewów.

W związku z tym jeden pożyczkobiorca może otrzymać szybką gotówkę w ciągu godziny od otrzymania wiadomości o przyznaniu pożyczki, a inny klient będzie zmuszony czekać do następnego dnia roboczego.

Szybkie pożyczki pozabankowe – zalety

 • Brak formalności. Szybkie pożyczki pozabankowe są nazywane potocznie szybkimi pożyczkami bez zaświadczeń. Złożenie wniosku o szybki kredyt przez Internet wymaga tylko podania danych z dowodu osobistego, numeru konta bankowego, aktualnego numeru telefonu, źródła dochodów i ich wysokości.
 • Złożenie wniosku trwa kilka minut.
 • Pierwsza szybka chwilówka online dla nowych klientów danej firmy pozabankowej jest darmowa – klient oddaje dokładnie tyle samo, ile pożyczył. Zero prowizji, zero odsetek.
 • Różnorodne oferty. Szybka pożyczka to zarówno 100 zł pożyczone na 1 dzień, jak i 3000 zł pożyczone na 30 dni. Wiele firm pozwala na składanie wniosków o dowolną kwotę i dowolny okres – oczywiście w podanym zakresie.
 • Na dowolny cel. Firmy pożyczkowe pytają o cel pożyczki wyłącznie w celach statystycznych – nie musisz udzielać odpowiedzi.
 • Pożyczki dla studentów i emerytów. We wniosku o szybką pożyczkę online jako źródło dochodu można podać zarówno uczelniane stypendium, jak i emeryturę – lecz nie każda firma pozabankowa akceptuje wiele źródeł dochodu.
 • Gotówka na konto, do odbioru w placówce bankowej lub Poczty Polskiej. Mimo że szybkie pożyczki online są kojarzone tylko z przelewami na indywidualne rachunki bankowe, niektóre firmy proponują odbiór gotówki w punkcie stacjonarnym.

Szybkie pożyczki online – wady

 • Dolne i górne ograniczenie wiekowe. Każda firma pozabankowa indywidualnie ustala przedział wiekowy klientów. Na rynku pożyczek stosunkową rzadkością są szybkie pożyczki online przyznawane już 18-latkom, jak i pożyczki bez górnej granicy wiekowej. Największą szansę na szybką pożyczkę w wielu firmach mają osoby w wieku od 21. do 70. roku życia.
 • Ograniczenie w wyborze terminu spłaty. O ile niektóre firmy pozabankowe pozwalają wybierać dowolne okres pożyczki w przedziale od 1 do 30 dni, o tyle niektóre dają do wyboru tylko okres 15-dniowy i 30-dniowy. Termin spłaty może być także zależny od wysokości szybkiej pożyczki – aczkolwiek zawsze można ją spłacić wcześniej bez żadnych dodatkowych kosztów.
 • Pożyczka 24/7 to mit? Owszem, firma pozabankowa może pracować w weekendy i wysłać Ci pieniądze na przykład w sobotę, jednak księgowanie przelewu jest już zależne od Twojego banku.
 • Wysokie odsetki za opóźnienie w spłacie i kosztowne przedłużenie terminu spłaty. Biorąc szybki kredyt przez Internet musisz być pewny, że spłacisz go w terminie. W przeciwnym wypadku zostaniesz obciążony dodatkowymi kosztami. Przedłużenie terminu spłaty też kosztuje – wówczas nawet darmowa szybka gotówka zostaje obciążona odsetkami i prowizjami.

 

Ostatnio w Poradniku Pożyczkobiorcy:

ranking darmowych chwilówek 2018
Ranking darmowych chwilówek - czerwiec 2018
W naszym rankingu darmowych chwilówek znajdziesz firmy…
ranking pożyczek online czerwiec 2018
Ranking pożyczek online - czerwiec 2018
W jakich firmach pozabankowych opłaca się brać…
ranking pozyczek ratalnych czerwiec 2018
Ranking pożyczek na raty - czerwiec 2018
Planując pożyczkę na raty w okresie przedwakacyjnym,…
pozyczki na raty maj 2018
Ranking pożyczek na raty - maj 2018
Ranking pożyczek na raty na maj 2018…
pożyczki online maj 2018
Ranking pożyczek online - maj 2018
Nasz ranking pożyczek online na maj 2018…
Ranking darmowych chwilówek - maj 2018
Ranking darmowych chwilówek na maj 2018 podpowie…
pożyczka 24/7 w Credilo
Pożyczki 24/7 - gdzie złożyć wniosek? Pożyczka 24/7 w Credilo - opinie
Chwilówki pożyczki 24h/7 dni są udzielane przez…
pożyczki bez bik - gdzie wziąć
Chwilówki i pożyczki bez BIG - jak znaleźć? Co to jest BIG?
Pożyczki bez BIG to pożyczki ratalne i…
pożyczka w 15 minut online
Pożyczka w 15 minut od ręki - gdzie wziąć?
Pożyczka w 15 minut na koncie przez…
Jak nie przepłacić za pożyczkę?
Zapisz się do newslettera i otrzymaj darmowy poradnik  oraz aktualny ranking pozyczek.

ZAPISZ SIĘ TERAZ!
Wysyłamy max. 1 wiadomość w miesiącu.
close-link