Obecnie możliwość wzięcia pierwszej pożyczki za darmo stała się już standardem wśród firm pozabankowych udzielających pożyczki przez internet. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na czym dokładnie polega idea darmowej pożyczki online. Oczywiście, nie oznacza to, że możemy pożyczyć pieniądze bez konieczności ich zwrotu. Bezpłatna pożyczka online to rozwiązanie polegające na tym, że w wyznaczonym terminie oddajemy pożyczkodawcy dokładnie tyle, ile pożyczyliśmy. Nie ponosimy więc żadnych dodatkowych kosztów takich jak np. oprocentowanie, ubezpieczenie lub wpłaty wstępne. Zawsze jednak warto przed potwierdzeniem wniosku o pożyczkę zapoznać się ze wzorem umowy oraz regulaminami, które będą zawierały wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie.

Pierwsza pożyczka do 2000zł za darmo.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 2000 zł, Okres spłaty: 12 miesięcy, Zmienna stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 3214 zł, Całkowity koszt pożyczki: 1214 zł (w tym odsetki kapitałowe: 134,03 zł, prowizja: 690 zł), max. RRSO: 160,00%, Wysokość raty: 267,84 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Pożyczkę otrzyma osoba która:

 • Ma ukończone 21 lat
 • Ma mniej niż 78 lat
 • Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i mieszka na stałe w Polsce
 • Nie widnieje na liście BIG
 • Nie ma zadłużeń w spłacie innych kredytów
 • Jest właścicielem rachunku bankowego
 • Posiada telefon komórkowy

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Zobowiązanie finansowe należy spłacić w wyznaczonym terminie. Jeżeli pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić pożyczki w określonym czasie, może przedłużyć termin spłaty kredytu. Przedłużenie spłaty niesie za sobą dodatkowe opłaty stanowiące 25% początkowej kwoty zaciągniętej pożyczki. W przypadku nieterminowej spłaty oraz barku przedłużenia kredytu zostają naliczane odsetki za zwłokę w maksymalnej podwójnej wysokości, które na dziś wynoszą 14% w skali roku.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie firma ferratum.pl podejmie następujące działania:

 • Po upływie 60 dni, pożyczkodawca umieszcza dane dłużnika do rejestru BIG
 • Przekaże sprawę firmie windykacyjnej
 • Zostanie wszczęte postępowanie sądowne
 • Wszystkimi kosztami związanymi z wyegzekwowaniem długo zostanie obciążony dłużnik

Zalety:

 • Prosty wniosek pożyczkowy
 • Pożyczki długo i krótko terminowe
 • Pierwsza chwilówka za 0 zł
 • Możliwość przedłużenia spłaty pożyczki
 • Pożyczki dla emerytów do 78 roku życia
 • Szybki przelew gotówki na konto
 • Bez dochodów
 • Pożyczki na dowód osobisty

Wady:

 • Pożyczkobiorca musi mieć minimum 21 lat
 • Wpis dłużnika do rejestru BIG
 • Niskie kwoty pożyczki krótkoterminowej
 • Brak możliwości rozłożenia kwoty zadłużenia na dodatkowe raty
 • Wysokie odsetki za nieterminową spłatę pożyczki
Pierwsza pożyczka do 1000zł za darmo.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 1200 zł, Okres spłaty: 30 dni, Stała stopa oprocentowania: 0%, Całkowita kwota do spłaty: 1529,40 zł, Całkowity koszt pożyczki: 329,40 zł (w tym odsetki kapitałowe: 0 zł, prowizja: 329,40 zł) max. RRSO: 1812,65%, Wysokość raty: 1529,40 zł

Pożyczka w Polożyczka – kto może otrzymać?

 • Osoba, która ukończyła 18. rok życia i nie przekroczyła 76 lat, i która jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Osoba, która nie jest wpisana do krajowego rejestru dłużników, a w jej sprawie nie toczy się żadne postępowanie komornicze.
 • Klient posiadający aktualny adres e-mail, aktywny numer telefonu komórkowego, aktualny dowód osobisty i dostęp do bankowości elektronicznej.
 • Klient otrzymujący wynagrodzenie bądź dochód z tytułu świadczenia.

Polożyczka sprawdza swoich Klientów w KRD (Krajowym Rejestrze Dłużników) oraz KBIG (Krajowym Biurze Informacji Gospodarczej).

Termin spłaty pożyczki może zostać przedłużony, jeżeli jeszcze nie minął wyznaczony dzień spłaty. Opłata oraz czas przedłużenia (7, 14 lub 30 dni) jest zależny od parametrów udzielonej pożyczki.

Jeżeli termin spłaty pożyczki minął, należy jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub Działem Windykacji pod numerem telefonu (0-91) 81 81 110 oraz adresem e-mail [email protected] Jeżeli pożyczka nie została spłacona w terminie, firma pożyczkowa podejmie niezwłoczne działania windykacyjne.

Po dniu wyznaczonym na termin spłaty rozpoczyna się naliczanie odsetek od kwoty pożyczki – w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).

Zalety pożyczki w Polożyczka

 • Pierwsza darmowa pożyczka do 1000 zł na 30 dni.
 • Możliwość wzięcia pożyczki nawet na jeden dzień.
 • Pożyczkę można otrzymać w nawet 15 minut!
 • Polożyczka nie wymaga dosyłania dodatkowych dokumentów poświadczających otrzymywanie dochodu, zatrudnienie itp. Wystarczy wypełnienie danych w prostym formularzu.
 • Pożyczka na dowolny cel.
 • Pożyczka dostępna także dla seniorów w wieku nieprzekraczającym 76 lat.
 • Możliwość szybszej spłaty pożyczki lub przedłużenia terminu spłaty pożyczki.
 • Możliwość dobrania kwoty do pełnego limitu pożyczki, jaki został przyznany przez firmę pożyczkową po przeanalizowaniu wniosku.
 • Otrzymanej umowy nie trzeba podpisywać i odsyłać na adres biura.

Wady pożyczki w Polożyczka

 • Najmniejsza i najkrótsza pożyczka to 300 zł na 1 dzień.
 • Można mieć aktywną tylko jedną pożyczkę w Polożyczka.
 • Polożyczka sprawdza Klientów w KRD i KBIG.
 • Aby otrzymać pożyczkę, trzeba mieć regularny dochód.

 

 

Pierwsza pożyczka do 3100 zł na 30 dni za 0 zł = RRSO 0%!
Reprezentatywny przykład (I pożyczka na 30 dni): RRSO: 0% (obliczone na dzień 22.11.2016) przy założeniach: całkowita kwota pożyczki: 600 zł; oprocentowanie stałe: 0%; całkowity koszt pożyczki: 0 zł, w tym: Prowizja 0 zł, Odsetki 0 zł; całkowita kwota do spłaty: 600 zł.

Aby otrzymać szybką pożyczkę w Tani Kredyt, należy:

 • mieć od 20 do 75 lat,
 • posiadać miejsce zameldowania na terytorium RP, numer PESEL i polski dowód osobisty,
 • mieć zdolność do czynności prawnych,
 • indywidualne konto bankowe,
 • przejść pozytywnie weryfikację klienta,
 • dokonać opłaty za utworzenie konta użytkownika (przelewu weryfikacyjnego).

W przypadku spóźnienia spłaty pożyczki, firma pożyczkowa ma prawo podjąć działania w celu uzyskania zwrotu pożyczki przez pożyczkobiorcę. Pożyczkodawca może wezwać do spłaty pożyczkobiorcę telefonicznie, przez wysłanie SMS-a, e-maila lub powiadomienia listownego. Jeśli pożyczka nie zostanie spłacona w terminie, firma pożyczkowa może naliczyć dodatkowe koszty. Koszty te zawierają odsetki w wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie. Ich wysokość jest określona w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego – to odsetki nie przekraczające dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest równa sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Firma pożyczkowa może także przekazać prawa do egzekucji zaległej pożyczki osobom trzecim oraz do dochodzenia zwrotu pieniędzy na drodze postępowania sądowego. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki oraz po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa firma pożyczkowa może przekazać informacje o zobowiązaniach pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.

Zalety szybkiej pożyczki Chwilówki w Tani Kredyt:

 • pierwsza pożyczka jest darmowa – RRSO wynosi 0%, jeżeli pożyczysz do 3100 zł na maksymalnie 30 dni,
 • Tani Kredyt to pożyczka dla emerytów – seniorzy mogą pożyczyć pieniądze do 75. roku życia,
 • już 20-latkowie mogą wnioskować o pożyczkę chwilówkę w Tani Kredyt,
 • maksymalna wysokość pożyczki chwilówki w Tani Kredyt wynosi do 6000 zł dla stałych klientów, a minimalna kwota pożyczki już 200 zł już na 5 dni,
 • doradcy klienta są dostępni w mediach społecznościowych, na chacie na stronie internetowej, e-mailowo i telefonicznie,
 • pożyczkodawca nie wymaga żadnych dodatkowych dokumentów – w tym zaświadczeń o dochodach od pracodawcy,
 • okres spłaty pożyczki może zostać przedłużony o 30 dni pod warunkiem spłaty prowizji i odsetek lub/i uiszczenia opłaty za przedłużenie.

Wady chwilówki w Tani Kredyt:

 • firma pożyczkowa sprawdza swoich klientów w bazach danych dłużników – Tani Kredyt na stronie internetowej nie podaje, w jakich bazach dłużników weryfikuje wnioskodawcę,
 • 18-latek i osoba mająca więcej niż 75 lat nie mogą złożyć wniosku o pożyczkę,
 • Tani Kredyt nie precyzuje, jak szybko pieniądze po zaakceptowaniu wniosku o pożyczkę dotrą na konto – w regulaminie jest zawarta informacja przekazaniu kwoty na konto wnioskodawcy maksymalnie do 5 dni od wysłania pożyczkobiorcy wiadomości o przyznanej pożyczce.

 

 

Pierwsza pożyczka do 2000zł za darmo.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 1000 zł, Okres spłaty: 30 dni, Stała stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 1282,60 zł, Całkowity koszt pożyczki: 282,60 zł (w tym odsetki kapitałowe: 8,10 zł, prowizja: 274,50 zł) max. RRSO: 1983,01%, Wysokość raty: 1282,60 zł

Pożyczka w Chwilówkomat.pl – kto może otrzymać?

Pożyczkę krótkoterminową w Chwilówkomat.pl może otrzymać osoba, która:

 • ukończyła 18. rok życia, ale nie ma więcej niż 75 lat,
 • ma polskie obywatelstwo,
 • ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada aktywny rachunek bankowy (Chwilówkomat nie akceptuje rachunków w SKOK),
 • nie ma zaległości wpisanych do Biura Informacji Kredytowej oraz Biur Informacji Gospodarczych.

Na życzenie Klientów Chwilówkomat przygotowuje bezpłatnie harmonogram spłaty, a pożyczkę można spłacić wcześniej. Jeżeli jednak zostanie odnotowany brak płatności lub spóźnienie się ze spłatą, Chwilówkomat może naliczyć odsetki za nieterminową spłatę – w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Ponadto pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze podstępowania sądowego.

Jeżeli pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić w terminie pożyczki, powinien skontaktować się z Chwilówkomatem pod numerem telefonu: 22 212 87 67.

Zalety pożyczki w Chwilówkomat.pl

 • Pierwsza pożyczka do 2000 zł na 30 dni za darmo!
 • Możliwość weryfikacji na dwa sposoby: przelewem weryfikacyjnym lub za pomocą Szybkiej Identyfikacji.
 • Pożyczka na dowolny cel.
 • Możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki i przedłużenia terminu spłaty.
 • Brak wymagań co do poręczeń lub zastawień.
 • Brak wymagań zaświadczenia o zarobkach.

Wady pożyczki w Chwilowkomat.pl

 • Najwyższa pożyczka do 5000 zł jest dostępna dopiero dla piątej i każdej kolejnej pożyczki w Chwilówkomacie. Maksymalnie 2500 zł można otrzymać jako drugą pożyczkę, 3000 zł – jako trzecią pożyczkę, 4000 zł – jako czwartą pożyczkę.
 • Chwilówkomat nie akceptuje rachunków w SKOK.
 • Weryfikacja Klienta w BIK (Biurze Informacji Kredytowej) i BIG-ach (biurach informacji gospodarczej).
 • Wymaganie pozytywnej zdolności kredytowej.

 

 

Pierwsza Pożyczka do 1.000 zł za darmo!
Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki: 400 zł, całkowita kwota do zapłaty: 512,82 zł, okres umowy: 30 dni, odsetki: 2,96 zł, RRSO: 1955,29% prowizja: 109,86 zł, RSO (roczna stopa oprocentowania) zmienne oprocentowanie wynosi 10%

Aby otrzymać pożyczkę chwilówkę w Syner na 30 dni, musisz:

 • mieszkać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • mieć od 18 do 75 lat,
 • telefon komórkowy z aktywnym numerem,
 • stałe źródło dochodów,
 • zdolność kredytową, która poświadczy, że jesteś osobą zdolną finansowo do spłaty chwilówki w Syner.

Jeśli spełniasz te warunki, aby otrzymać chwilówkę w Syner, musisz złożyć wniosek online na stronie internetowej, dokonać jednorazowej i bezzwrotnej opłaty weryfikacyjnej, a następnie przejść pozytywnie weryfikację – na przykład w rejestrach danych dłużników, zatem nie powinieneś posiadać długów. W przypadku pozytywnej decyzji pozostaje Ci zaakceptować warunki umowy i cieszyć się otrzymaną chwilówką.

Jeżeli pożyczkobiorca spóźni się ze spłatą pożyczki, firma pożyczkowa ma prawo do wysłania powiadomień z wezwaniem do zapłaty drogą listowną na adres korespondencyjny pożyczkobiorcy lub SMS-em lub e-mailem. Jeśli wezwania do zapłaty będą bezskuteczne, wówczas pożyczkodawca wyśle do dłużnika przedsądowe wezwanie do zapłaty. Kwota będzie obejmować także odsetki za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności sumy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów % – obecnie 14% w skali roku. Jeśli w trakcie trwania umowy odsetki maksymalne zostaną ustawowo zmienione, pożyczkodawcy należą się odsetki w wysokości ustalonej przez zmianę.

Jeżeli w ciągu 3 dni od doręczenia przedsądowego wezwania do zapłaty pożyczkobiorcy pożyczka nie zostanie spłacona, wówczas firma pożyczkowa może przenieść wierzytelności na inny podmiot – a ten skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Firma pożyczkowa może zrobić to także samodzielnie – w efekcie zadłużenie wzrośnie, bo kosztami zostanie obciążony pożyczkobiorca.

Jeżeli pożyczkobiorca przewiduje problemy ze spłatą pożyczki, powinien skorzystać z pożyczki refinansującej.

Zalety pożyczki chwilówki w Syner:

 • pożyczkodawca nie wymaga przedstawiania zaświadczenia o dochodach ani innych dodatkowych dokumentów,
 • nawet w przypadku minimalnej pożyczki w wysokości 100 zł masz na spłatę 30 dni, a jeśli masz ochotę, możesz spłacić pożyczkę szybciej,
 • pierwsza pożyczka w wysokości do 1000 zł na 30 dni jest darmowa,
 • minimalna kwota pożyczki to już 100 zł,
 • Syner udziela pożyczek już 18-latkom z regularnymi dochodami, jak i seniorom do 75. roku życia,
 • po podjęciu pozytywnej decyzji przez pożyczkodawcę pieniądze są przelewane na konto pożyczkobiorcy w ciągu godziny (w godzinach pracy biura Syner),
 • pieniądze dotrą natychmiast na Twoje konto, jeżeli masz rachunek w banku wymienionym na stronie internetowej Syner,
 • w przypadku problemów ze spłatą można skorzystać z opcji pożyczki refinansującej.

Wady pożyczki chwilówki w Syner:

 • pożyczkodawca wymaga regularnych dochodów i braku zadłużeń w rejestrach dłużników – osoby bezrobotne i wpisanymi długami do baz danych mogą mieć problem z uzyskaniem pozyskaniem pożyczki,
 • Syner sprawdza pożyczkobiorców w następujących rejestrach dłużników: BIG Info Monitor S.A., ERIF, KRD,
 • pożyczka może zostać udzielona tylko na 30 dni – podczas składania wniosku nie można wybrać krótszego terminu spłaty, aczkolwiek chwilówka może zostać spłacona szybciej,
 • pożyczkobiorca nie może wybrać dowolnego okresu przedłużenia spłaty – dostępna jest tylko pożyczka refinansująca.

 

Pierwsza pożyczka do 2000zł za darmo.
Reprezentatywny przykład: kwota pożyczki: 1000 zł, okres spłaty: 30 dni, roczne oprocentowanie stałe: 10%, prowizja 274 zł, łączna kwota odsetek: 8,22 zł, całkowita kwota do spłaty: 1282,22 zł, max. RRSO: 1804%.
 • Wiek od 19 do 73 lat
 • Obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej
 • Aktualne zatrudnienie
 • Brak wpisu do jakiegokolwiek rejestru dłużników
 • Posiadanie indywidualnego konta bankowego

Jeżeli pożyczkobiorca spóźnia się ze spłatą pożyczki lub płatność nie jest odnotowana, pożyczkodawca może naliczyć opłaty wynikające z podjęcia działań windykacyjnych lub zlecenia tych działań osobom trzecim. Pożyczkodawca może naliczać odsetki w wysokości równej 2-krotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Odsetki są liczone od kwoty pożyczki, która zostaje powiększona o prowizję w związku z przekroczeniem terminu spłaty.

Jeśli pożyczkobiorca wie, że nie będzie w stanie w terminie spłacić zaciągniętej chwilówki, powinien niezwłocznie skontaktować się z firmą pożyczkową, aby złożyć wniosek o przedłużenie terminu spłaty. Przedłużenie terminu jest płatne, a koszt zależy od wysokości pożyczki i liczby dni, o którą ma zostać wydłużony okres kredytowania. Przykładowo: przedłużenie terminu spłaty chwilówki w wysokości 800 zł o 10 dni będzie kosztowało 206 zł, o 15 dni – 209 zł, o 25 dni – 216 zł, o 30 dni – 219 zł. Jak widać na przykładzie, bardziej opłacalne jest wydłużenie terminu o miesiąc niż o 10 dni. Im wyższa kwota chwilówki, tym bardziej opłaca się dłuższy dodatkowy okres kredytowania. Dla pożyczki w wysokości 1500 zł przedłużenie terminu spłaty o 10 dni kosztuje 387 zł, o 25 dni – 405 zł, o 30 dni – 384 zł.

Zalety chwilówki Lew Pożyczka:

 • wysoka chwilówka dla nowych klientów – do 3000 zł na 30 dni,
 • pierwsza pożyczka jest darmowa,
 • chwilówki dostępne już dla pracujących 19-latków i seniorów do 73. roku życia,
 • najniższa chwilówka wynosi 200 zł, a najkrótszy okres spłaty – 10 dni,
 • krótki czas weryfikacji wniosku – jak mówi o sobie firma: „Weryfikacja i rozpatrzenie wniosku zajmuje akurat tyle, aby klient zdążył wypić kawę” (Zobacz: Korzyści pożyczania w Lew Pożyczka),
 • termin spłaty pożyczki można przedłużyć o 10, 15, 20, 25 lub 30 dni.

Wady chwilówki Lew Pożyczka: 

 • wymóg zatrudnienia mimo braku żądania zaświadczeń od pracodawcy,
 • pożyczki są udzielane osobom, które nie mają wpisów w żadnym rejestrze długów (np. KRD czy BIG InfoMonitor),
 • szybkość odpowiedzi pożyczkodawcy na wniosek o chwilówkę nie jest sprecyzowana,
 • małe różnice między kosztem przedłużenia pożyczki o 15 dni a przedłużeniem o 30 dni (w zależności od kwoty chwilówki) – nie jest opłacalne przedłużanie o 2 tygodnie, ponieważ w stosunku do przedłużenia o 30 dni kwota jest bardzo wysoka.
Pierwsza chwilówka do 3000 zł na 30 dni za 0 zł! Pożyczka ratalna do 5000 zł na 12 miesięcy!
Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki: RRSO wynosi: 0%, całkowita kwota kredytu: 1000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 1000 zł, oprocentowanie stałe: 0%; całkowity koszt kredytu: 0 zł (w tym: prowizja: 0 zł, odsetki: 0zł), z zastrzeżeniem terminowej spłaty. Stan na dzień: 15.11.2017r.

Możesz otrzymać pożyczkę od Modna Pożyczka, jeżeli:

 • masz od 21 do 73 lat,
 • jesteś obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
 • masz aktualne zatrudnienie zapewniające Ci stały dochód, dzięki któremu jesteś w stanie spłacić pożyczkę,
 • nie masz wpisu o długach w żadnym rejestrze dłużników.

 

Do otrzymania pożyczki potrzebujesz także indywidualnego rachunku bankowego.

Jeśli pożyczka chwilówka od Modna Pożyczka nie może zostać spłacona w terminie, klient może wydłużyć termin spłaty pożyczki o 14 lub 30 dni. Pożyczkę można przedłużyć na ten sam okres, na jaki została przyznana pożyczka. Przedłużenie jest płatne. Spłatę pożyczki można przedłużyć 1 raz. W przypadku braku kontaktu i opóźnień w spłacie pożyczkobiorca ponosi koszty wysłanych wezwań do zapłaty, odsetek naliczonych za zwłokę – w wysokości czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, działań windykacyjnych i zlecenie działań windykacyjnych osobom trzecim.

Zalety pożyczki w Modna Pożyczka:

 • po spłacie i zaksięgowaniu kwoty na koncie pożyczkodawcy jeszcze tego samego dnia możesz wziąć kolejną pożyczkę,
 • termin spłaty pożyczki może zostać przedłużony jeden raz, natomiast potem klient może skorzystać z pożyczki refinansującej,
 • pożyczkę można spłacić szybciej w dowolnym momencie,
 • dzięki opcji natychmiastowej weryfikacji Kontomatik proces przyznawania pożyczki może być szybszy niż w przypadku przelewania opłaty rejestracyjnej.

 

Wady pożyczki w Modna Pożyczka:

 • Aventus Group Sp. z o.o. finansuje pożyczki w takich serwisach, jak ModnaPozyczka.pl, SmartPozyczka.pl i PozyczkaPlus.pl – otrzymanie pożyczki w jednym serwisie wyklucza możliwość wzięcia drugiej pożyczki w innym z podanych serwisów.
 • Modna Pożyczka sprawdza klienta w biurach informacji gospodarczej – wnioskodawca nie może być osobą zadłużoną i nie może mieć zaległości w spłacie kredytu bankowego,
 • ograniczenie wiekowe – dopiero 21-latek może otrzymać pożyczkę w Modna Pożyczka. Seniorzy powyżej 73. roku życia muszą znaleźć innego pożyczkodawcę.

 

Pierwsza pożyczka do 2000zł za darmo.
Reprezentatywny przykład: kwota pożyczki: 1000 zł, okres spłaty: 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne: 10%, prowizja 274,50 zł, łączna kwota odsetek: 8,10 zł, całkowita kwota do spłaty: 1282,60 zł, max. RRSO: 1983,1%
 • Wiek od 18 do 75 lat
 • Polskie obywatelstwo i miejsce zamieszkania w Polsce
 • Indywidualny rachunek bankowy (nie są akceptowane rachunki SKOK)
 • Brak zaległości (wpisów o długach) w bazach danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) i Biur Informacji Gospodarczej (BIG)
 • Poprawne wypełnienie wniosku o pożyczkę
 • Zweryfikowanie swojej tożsamości
 • Spłacanie innych zobowiązań bieżących (kredytów, pożyczek) w terminie

Maksymalne odsetki za nieterminową spłatę wynoszą dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Odsetki ustawowe to suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych). Koszty za opóźnienie w spłacie są zgodne z Umową Ramową. Pożyczkobiorca, który spóźnia się ze spłatą chwilówki, może zostać obciążony kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego. W przypadku trudności ze spłatą należy jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z firmą pożyczkową.

Zalety pożyczki w Minipożyczka: 

 • Darmowa pierwsza pożyczka dla nowych klientów – do 2000 zł za darmo na 30 dni
 • Wysoka kwota chwilówki dla stałych klientów – do 5000 zł na 30 dni
 • Możliwość wzięcia pożyczki na minimum tydzień
 • Pożyczka bez dodatkowych zaświadczeń – wystarczy dowód osobisty
 • Weryfikacja tożsamości za pomocą Szybkiej Weryfikacji
 • Stali klienci posiadają w panelu uproszczone wnioski o chwilówkę
 • Kolejna pożyczka może być wyższa od pierwszej
 • Możliwość refinansowania pożyczki Minipożyczki lub innego pożyczkodawcy

Wady pożyczki w MInipożyczka: 

 • Najmniejsza wysokość chwilówki to 500 zł
 • Wymóg pozytywnej zdolności kredytowej w BIK i braku długów w jakimkolwiek Biurze Informacji Gospodarczej
 • Nieokreślony precyzyjnie czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu pożyczki
Pierwsza pożyczka do 2500zł za darmo.
Reprezentatywny przykład: kwota pożyczki: 1000 zł, okres spłaty: 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne: 0%, prowizja: 250 zł, łączna kwota odsetek: 0 zł, max. RRSO: 1410,33%
 • Wiek od 20 do 70 lat
 • Brak opóźnień w spłatach kredytów
 • Brak wpisów w rejestrach dłużników
 • Indywidualne konto bankowe
 • Aktualny numer telefonu komórkowego

Jeżeli pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić pożyczki w terminie, powinien zalogować się na swoje konto i wybrać w panelu opcję refinansowania pożyczki online. Refinansowanie pożyczki wymaga złożenia wniosku online i opłaty za refinansowanie – następnie można cieszyć się nowym terminem spłaty. Opłata za refinansowanie jest zależna od wysokości pożyczki i okresu przedłużenia spłaty, na przykład o 14 lub 30 dni.

Zalety pożyczki Wandoo: 

 • Darmowa pożyczka do 2500 zł na 30 dni dla nowych klientów
 • Możliwość odroczenia terminu spłaty pożyczki z opcją refinansowania
 • Sprawdzenie wniosku o pożyczkę odbywa się w ciągu kilku minut od otrzymania poprawnie wypełnionego formularza
 • W przypadku zatwierdzenia wniosku pieniądze są przelewane na konto bankowe nawet w ciągu 15 minut
 • Pożyczkodawca wysyła przypomnienia e-mailowe i SMS-owe tuż przed zbliżającym się terminem spłaty pożyczki
 • Obsługa klienta w firmie pożyczkowej jest dostępna codziennie przez 12 godzin w dni robocze

Wady pożyczki Wandoo: 

 • Brak zaległości w spłatach innych kredytów i pożyczek
 • Brak wpisów w jakimkolwiek rejestrze dłużników
 • Dopiero osoba 20-letnia może wnioskować o pożyczkę

 

Pierwsza pożyczka do 2500 zł na 30 dni za darmo!
Reprezentatywny przykład (pożyczka – 2000 zł na 30 dni bez promocji): RRSO – 1410.33 %, oprocentowanie stałe w skali roku – 9.73 %; prowizja – 484 zł; odsetki – 16 zł; całkowity koszt pożyczki – 500 zł; całkowita kwota do spłaty – 2 500.00 zł. Stan na 12.10.2017 r.

Warunki pożyczki chwilówki w credit.pl

 • Wiek od 21 do 65 lat,
 • brak wpisu do jakiegokolwiek rejestru niesolidnych dłużników,
 • obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej,
 • miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • aktualny numer telefonu,
 • indywidualny rachunek bankowy,
 • zdolność do spłacenia pożyczki.

 

Pożyczkodawca przypomina pożyczkobiorcy o konieczności spłaty pożyczki poprzez wysyłanie wiadomości SMS na podany numer telefonu. W przypadku braku spłaty w terminie zostaną doliczone odsetki za nieterminową spłatę. Pożyczkodawca może listownie, telefonicznie i e-mailowo wzywać klienta do spłaty zadłużenia, a także przekazać działania windykacyjne innemu podmiotowi. Ostatecznym krokiem jest wejście na drogę postępowania sądowego – koszty ponosi dłużnik. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy powiadomić pożyczkobiorcę o problemach ze spłatą pożyczki i skorzystać z możliwości przedłużenia terminu spłaty. Przypomnienia o spłacie pożyczki również obciążają dodatkowymi kosztami niesolidnego pożyczkobiorcę. Brak spłaty pożyczki lub opóźnienia w spłacie skutkują wpisami do biur informacji gospodarczej.

Zalety chwilówki w Credit.pl

 • Wnioski o pożyczkę są weryfikowane przez 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę
 • Błyskawiczna weryfikacja pożyczkobiorcy dzięki usłudze Kontomatik
 • Brak przelewu weryfikacyjnego
 • Pierwsza pożyczka aż do 2500 zł za darmo
 • Można pożyczyć nawet 100 zł na 1 dzień

Wady chwilówki w Credit.pl

 • Ograniczenie wiekowe – chwilówkę mogą otrzymać osoby od 21. do 65. roku życia, co wyklucza pracujących 18-latków i seniorów
 • Pożyczkobiorca sprawdza swoich klientów w BIK i biurach informacji gospodarczej: BIG InfoMonitor, KRD, KBIG,
 • Aby otrzymać pożyczkę, nie wolno mieć wpisu w rejestrach niesolidnych dłużników
 • Pożyczkodawca nie określa na stronie głównej Credit.pl czasu, w jakim zostanie przyznana pożyczka, chociaż weryfikacja wniosków odbywa się całodobowo
 • Maksymalną kwotę pożyczki, czyli 4000 zł, można pożyczyć dopiero za piątym razem
Pierwsza pożyczka do 2000 zł na 30 dni za darmo!  
Reprezentatywny przykład dla pożyczki bez promocji – RRSO to 1958.47% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki: 1000 zł; całkowita kwota do spłaty: 1282,22 zł; oprocentowanie stałe w skali roku: 10%; całkowity koszt pożyczki: 282,22 zł (w tym: prowizja 274 zł, odsetki 8,22 zł); umowa na 30 dni. Stan na 01.07.2017.

Aby otrzymać chwilówkę w Niewielka Pożyczka, należy:

 • mieć od 21 do 73 lat,
 • mieć obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadać aktualne zatrudnienie,
 • nie mieć wpisów w rejestrach dłużników,
 • mieć indywidualny rachunek bankowy.

W przypadku opóźnienia spłaty pożyczki lub braku spłaty pożyczkodawca ma prawo doliczyć do zadłużenia dodatkowe opłaty związane z podjęciem działań windykacyjnych. W przypadku trudności ze spłatą należy się skontaktować z pożyczkodawcą telefonicznie lub pisemnie.

Zalety pożyczki w Niewielkiej Pożyczce:

 • Dostępność online 24h i decyzje odsyłane SMS-em.
 • Pierwsza pożyczka do 2000 zł na 30 dni jest darmowa.
 • Pożyczka może być refinansowana.
 • Brak zaświadczeń i dodatkowych dokumentów.
 • Brak ukrytych opłat.

Wady pożyczki w Niewielkiej Pożyczce:

 • Wymagane jest aktualne zatrudnienie i stały dochód.
 • Klienci są skrupulatnie sprawdzani w bazach biur informacji gospodarczej.
 • Ograniczenie wiekowe.

 

Pierwsza pożyczka do 2.500zł za darmo.
Reprezentatywny przykład pożyczki – RRSO: 916,77% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki: 800,00 zł; całkowita kwota do spłaty: 968,00 zł; oprocentowanie stałe w skali roku: 10%; całkowity koszt pożyczki: 168,00 zł (w tym: prowizja 161,42 zł, odsetki 6,58 zł); jednorazowa opłata rejestracyjna zwrotna: 1,00 zł; umowa na 30 dni. Kalkulacja na dzień 2017.08.01

Aby otrzymać pożyczkę w Miloan, należy mieć:

 • od 22 do 75 lat,
 • pozytywną historię kredytową,
 • czyste konto w rejestrach dłużników,
 • indywidualny rachunek bankowy,
 • aktualny polski dowód osobisty,
 • aktualny numer telefonu komórkowego,
 • dostęp do poczty e-mail,
 • miejsce zameldowania na terytorium Polski.

Jeśli pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić pożyczki chwilówki w Miloan, powinien skontaktować się telefonicznie, e-mailowo z biurem obsługi klienta, aby przedłużyć termin spłaty pożyczki o 7, 14 bądź 30 dni. Przedłużenie pożyczki jest płatne, a wysokość prowizji zależy od wysokości pożyczki i okresu, na jaki została zaciągnięta. Najbardziej opłacalne jest przedłużenie pożyczki o 30 dni. Na jedną pożyczkę przysługuje jedno przedłużenie terminu spłaty. Aby przedłużyć chwilówkę, wystarczy zrobić przelew z poprawnymi danymi, jakie pożyczkodawca widzi na swoim koncie po zalogowaniu się na stronie pożyczkodawcy. Pożyczkobiorca jest weryfikowany w BIK, ERIF, KRD i BIG InfoMonitor, dlatego informacje o ewentualnym zadłużeniu zostaną przekazane biurom informacji gospodarczej i rejestrom dłużników.

Zalety pożyczki chwilówki w Miloan

 • Pierwsza pożyczka chwilówka od 300 do 1500 zł na 1-30 dni jest darmowa.
 • Wysokość pożyczki rośnie wraz z liczbą spłaconych pożyczek, co zachęca do zostania stałym klientem i budowania pozytywnej historii kredytowej.
 • Koszt ewentualnego przedłużenia pożyczki jest podany jeszcze przed zaciągnięciem pierwszej chwilówki.
 • Dostępna dla seniorów do 75. roku życia.
 • Brak dodatkowych zaświadczeń.
 • Pożyczka może zostać spłacona wcześniej lub jej termin spłaty może zostać przedłużony.

Wady pożyczki chwilówki w Miloan

 • Dolna i górna granica wiekowa.
 • Klient jest sprawdzany w BIK, ERIF, KRD, BIG InfoMonitor.
 • Nie jest podany czas upływający od złożenia wniosku do otrzymania pożyczki na rachunek bankowy.
 • Maksymalna wysokość pożyczki jest dostępna po wzięciu kilku mniejszych pożyczek – nawet jeżeli klienta stać na spłatę najwyższej pożyczki, nie może sobie na nią pozwolić na początku.

 

 

Pierwsza chwilówka do 3000 zł na 30 dni za darmo!
Reprezentatywny przykład: RRSO to 1958.47% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000 zł; całkowita kwota do spłaty 1282,22 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 10%; całkowity koszt pożyczki 282,22 zł (w tym: prowizja 274 zł, odsetki 8,22 zł); umowa na 30 dni. Stan na 01.07.2017.

Aby otrzymać pożyczkę chwilówkę w FinansowePosiłki.pl, należy:

 • mieć od 19 do 73 lat,
 • posiadać indywidualny rachunek bankowy i aktualny numer telefonu komórkowego,
 • mieć obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadać aktualne zatrudnienie,
 • nie mieć wpisu w rejestrach dłużników.

 

Jeżeli pożyczka chwilówka z FinansowePosiłki.pl nie zostanie spłacona w przewidywanym terminie spłaty, pożyczkodawca może rozpocząć naliczanie odsetek w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Pożyczkodawca może także podjąć czynności windykacyjne, takie jak:

 • wysyłanie wezwań do zapłaty drogą listowną, SMS-ową, telefoniczną, e-mailową,
 • przekazanie sprawy firmie windykacyjnej,
 • prowadzenie działań windykacyjnych terenowych,
 • cesja wierzytelności na podmiot trzeci.

Pożyczkodawca może także wkroczyć na drogę postępowania sądowego. Kosztami postępowań może zostać obciążony dłużnik.

Termin spłaty pożyczki krótkoterminowej może zostać odroczony – za przedłużenie terminu spłaty pożyczki pobierana jest opłata.

Zalety pożyczki chwilówki w FinansowePosiłki.pl

 • Już 19-latkowie mogą ubiegać się o chwilówkę.
 • FinansowePosiłki.pl udzielają pożyczek krótkoterminowych także emerytom do 73. roku życia.
 • Pierwsza pożyczka do 3000 zł jest darmowa.
 • Najmniejsza kwota, jaką można pożyczyć, to już 200 zł!
 • Termin spłaty pożyczki może zostać przedłużony.
 • Pożyczkodawca udostępnia funkcję szybkiej weryfikacji pożyczkobiorcy za pomocą usługi Instantor.
 • Zadłużenie w banku nie jest barierą do uzyskania pożyczki, pod warunkiem, że ogólna zdolność kredytowa klienta jest pozytywna.
 • Pożyczki są wypłacane także w weekendy od godz. 9 do 17, jednak godziny księgowania przelewów są zależne od banków.

Wady pożyczki chwilówki w FinansowePosiłki.pl

 • Pożyczkodawca sprawdza klientów w biurach informacji gospodarczej, takich jak KRD, ERIF czy BIG InfoMonitor.
 • Pożyczkobiorca nie powinien mieć wpisanych długów do rejestrów dłużników i posiadać pozytywną zdolność pożyczkową.
 • Klient musi mieć stałe zatrudnienie i uzyskiwać z niego stały dochód.

 

 

Pierwsza pożyczka do 2000 zł za 0 zł!
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 1000 zł, Okres spłaty: 30 dni, Stała stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 1282,60 zł, Całkowity koszt pożyczki: 282,60 zł (w tym odsetki kapitałowe: 8,10 zł, prowizja: 274,50 zł) max. RRSO: 1983,01%, Wysokość raty: 1282,60 zł

Kryteria otrzymania pożyczki.

O wybraną kwotę może ubiegać się osoba między 18 a 75 rokiem życia.
By wnioskować o pożyczkę trzeba posiadać i podać:

 • numer PESEL
 • serię i numer dowodu osobistego
 • meldunek na terenie Polski
 • informacje o zatrudnieniu i dochodach, informacje o pracodawcy
 • informacje o wydatkach pożyczkobiorcy
 • status mieszkaniowy itp.

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki.

W razie braku spłaty całości lub części pożyczki, zostaną naliczone maksymalne określone ustawą odsetki za opóźnienie. Przy czym pożyczkobiorca ma prawo dokonać cesji wierzytelności na osoby trzecie.

Postępowanie windykacyjne.

W przypadku braku dalszego zalegania ze spłatą zostaną wysłane monity SMS monity e-mailowe, telefoniczne, wezwania pisemne lub egzekwowanie należności zostanie przekazane osobom trzecim.

Zalety oferty

 • Wysoka kwota maksymalna pierwszej darmowej pożyczki – 2000zł
 • Darmowa pożyczka obowiązuje do odwołania
 • Pierwsza pożyczka za darmo
 • Możliwość refinansowania pożyczki

Wady oferty

 • stosunkowo krótki maksymalny czas spłaty pożyczki – do 30 dni
 • wysoka minimalna kwota pożyczki – 500zł
Pierwsza pożyczka do 3000zł na 45 dni za darmo.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 1000 zł, Okres spłaty: 30 dni, Stała stopa oprocentowania: 0%, Całkowita kwota do spłaty: 1282,21 zł, Całkowity koszt pożyczki: 282,21 zł (w tym odsetki kapitałowe: 8,20 zł, prowizja: 274 zł), max. RRSO: 1958,27,9%, Wysokość raty: 1282,21 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Pożyczkę otrzyma osoba która:

 • Mieści się w przedziale wiekowym od 21 do 70 lat
 • Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zamieszkuje na stałe Rzeczpospolitą Polską
 • Posiada konto w banku
 • Posiada telefon komórkowy
 • Posiada aktualny dowód osobisty

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

W przypadku niespłacenia pożyczki w wyznaczonym terminie zostaną naliczone dodatkowe odsetki. W przypadku kiedy klient jest na długoterminowym zwolnieniu lekarskim i nie jest w stanie spłacić kredytu, może ustalić indywidualny termin, dzwoniąc pod numer 22-388-6-444. W szczególnych przypadkach dział windykacji może zdecydować o rozłożeniu pożyczki na raty. Jednak najkorzystniejszym wyjściem jest zaciągnięcie pożyczki refinansującej dzieki, której uniknie się dodatkowych bardzo wysokich odsetek.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie firma lendon.pl wszczyna działania:

 • Wysyła powiadomienia SMS
 • Podejmuje się bezpośredniego kontaktu telefonicznego
 • Wysyła wiadomości poprzez pocztę elektroniczną e-mail
 • Informuje BIG zadłużeniu klienta
 • Podejmuje się roszczeń na drodze sądownej i komorniczej
 • Wszystkie podejmowane kroki są na koszt klienta

Zalety:

 • Udzielanie pożyczek online
 • Pożyczkobiorca może być na bezrobociu
 • Promocyjna pożyczka za 0 zł
 • Rozpatrzenie wniosku w kilka minut
 • Pożyczka bez poręczenia
 • Pożyczka na dowolny cel
 • Możliwość rozłożenia pożyczki na raty
 • Możliwość ustalenia dodatkowego terminu spłaty
 • Refinansowanie pożyczki

Wady:

 • Niska kwota pożyczki pierwszej pożyczki
 • Wysokie odsetki
 • Próg wiekowy pożyczkobiorcy od 21 lat
 • Naliczane odsetki za każdy dzień zaległości
 • Wszystkie czynności windykacyjne są na koszt klienta
 • Wpisanie dłużnika do listy BIG
Pierwsza pożyczka do 1500zł za 0zł.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 1500 zł, Okres spłaty: 61 dni, Stała stopa oprocentowania: 0%, Całkowita kwota do spłaty: 1950 zł, Całkowity koszt pożyczki: 450 zł (w tym odsetki kapitałowe: 0 zł, prowizja: 450 zł) max. RRSO: 380,61%, Wysokość raty: 975 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Pożyczkę otrzyma osoba która:

 • Skończyła 18 lat
 • Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zamieszkuje na stałe Rzeczpospolitą Polską
 • Posiada konto w banku
 • Posiada telefon komórkowy
 • Posiada aktualny dowód osobisty
 • Nie została wpisana do żadnego rejestru dłużników naruszających obowiązki terminowego regulowania należności finansowych.

W przypadku niespłacenia pożyczki firma moneyman.pl podejmuje się następujących działań:

 • Wysyła powiadomienia SMS
 • Podejmuje się bezpośredniego kontaktu telefonicznego
 • Wysyła wiadomości poprzez pocztę e-mail
 • Wysyła list tradycyjny
 • Przekazuje sprawę firmie windykacyjnej
 • Prowadzi działania terenowe
 • Informuje BIG oraz BIK o zadłużeniu klienta
 • Podejmuje się roszczeń na drodze sądownej i komorniczej
 • Wszystkie podejmowane kroki są na koszt klienta.
 • Jak w każdej firmie, pożyczkę należ spłacić w terminie.
 • Nieterminowa spłata pożyczki niesie za sobą konsekwencje w postaci dodatkowych, podwójnych odsetek w maksymalnej wysokości zgodnie z Kodeksem Cywilno-prawnym.

Firma nie przewidziała oferty pożyczki refinansującej, jednak w programie lojalnościowym, uzyskane punkty bonusowe można użyć do przedłużenia daty spłaty kredytu, co pomoże uniknąć dodatkowych odsetek.

Zalety:

 • Udzielanie pożyczek online
 • Pożyczkobiorca może mieć 18 lat
 • Promocyjna pożyczka za 0 zł
 • Rozpatrzenie wniosku w kilka minut
 • Organizacja konkursów z nagrodami pieniężnymi
 • Program lojalnościowy
 • Pożyczka bez poręczenia
 • Pożyczka na dowolny cel

Wady:

 • Niska kwota pierwszej pożyczki
 • Poziomy pożyczek, określające maksymalną kwotę kredytu
 • Naliczane odsetki za każdy dzień zaległości
 • Wszystkie czynności windykacyjne są na koszt klienta
 • Wysokie koszty windykacyjne
 • Wpisanie dłużnika do listy BIG i BIK
Pierwsza pożyczka do 2000zł za darmo.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 1000 zł, Okres spłaty: 30 dni, Stała stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 1282,60 zł, Całkowity koszt pożyczki: 282,60 zł (w tym odsetki kapitałowe: 8,10 zł, prowizja: 274,50 zł) max. RRSO: 1983,01%, Wysokość raty: 1282,60 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Najważniejszym kryterium jest prawdziwość danych z wniosków o umowę ramową podpisywaną przy rejestracji w serwisie.

Bank bierze pod uwagę m.in.:

 • informacje o stałym dochodzie
 • informacje o wydatkach, w tym ratach innych kredytów i pożyczek, oraz pozostałych stałych kosztach
 • posiadanie telefonu komórkowego
 • informacje o pracodawcy
 • posiadanie rachunku bankowego

Aby otrzymać pożyczkę w Halopożyczka.pl wystarczą dane z Twojego dowodu osobistego, numer Twojego telefonu komórkowego oraz numer Twojego rachunku bankowego. Halopożyczka.pl nie wymaga żadnych zaświadczeń o zarobkach.

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Warunki nieterminowej spłaty są określone w ramowej umowie pożyczki i są zgodne z aktualnie obowiązującymi kodeksami – kodeksem cywilnym. W praktyce obejmują najczęściej maksymalne możliwe opłaty i prowizje.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku braku spłaty mimo przeterminowanych zobowiązań, prawo do egzekucji środków przekazywana jest innemu podmiotowi.

Zalety oferty

 • Udzielanie kredytów online,
 • Pożyczka dostępna dla osób pełnoletnich,
 • Pierwsza pożyczka za darmo,
 • Do 14 maja 2017 r. włącznie możliwość otrzymania kredytu z 0% odsetek przez ostatnie 12 miesięcy spłaty,
 • 2 osoby mogą wnioskować o 1 kredyt.

Wady oferty

 • stosunkowo krótki maksymalny czas spłaty pożyczki – do 30 dni,
 • stosunkowo niska maksymalna kwota pożyczki – 4000zł możliwe do pożyczenia przy 5 razie korzystania z serwisu.
Pierwsza pożyczka do 3000zł na 45 dni za darmo.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 1000 zł, Okres spłaty: 30 dni, Stała stopa oprocentowania: 0%, Całkowita kwota do spłaty: 1279,21 zł, Całkowity koszt pożyczki: 279,21 zł (w tym odsetki kapitałowe: 8,20 zł, prowizja: 271 zł), max. RRSO: 1900,44%, Wysokość raty: 1279,21 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Pożyczkę otrzyma osoba która:

 • Jest w wieku między 21 a 70 lat
 • Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zamieszkuje na stałe Rzeczpospolitą Polską
 • Posiada konto w banku
 • Posiada telefon komórkowy
 • Posiada aktualny dowód osobisty
 • Nie została wpisana do żadnego rejestru dłużników naruszających obowiązki terminowego regulowania należności finansowych.

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Jak w każdej firmie, pożyczkę należ spłacić w terminie. Nieterminowa spłata pożyczki niesie za sobą konsekwencje w postaci dodatkowych wysokich odsetek. Aby uniknąć opłat odsetkowych, można zaciągnąć pożyczkę refinansującą u firmy współpracującej z extraportfel.pl.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki firma extraportfel.pl podejmuje się następujących działania:

 • Codziennie wysyła powiadomienia SMS
 • Próbuje się skontaktować telefonicznie
 • Wysyła wiadomości e-mail
 • Wysyła list tradycyjny
 • Przekazuje sprawę firmie windykacyjnej
 • Prowadzi działania terenowe
 • Informuje BIG o zadłużeniu klienta
 • Podejmuje się roszczeń na drodze sądownej i komorniczej
 • Sprzedaje wierzytelność za pomocą Giełd Wierzytelności
 • Podejmuje cesję wierzytelności

Wszystkie podejmowane kroki są na koszt klienta.

Zalety:

 • Udzielanie pożyczek online
 • Promocyjna pożyczka za 0 zł
 • Rozpatrzenie wniosku w 15 minut
 • Błyskawiczny przelew gotówki na konto
 • Pożyczka bez poręczenia
 • Brak ukrytych opłat
 • Pożyczka na dowolny cel
 • Możliwość szybszej spłaty pożyczki

Wady:

 • Niska kwota pierwszej pożyczki
 • Osoby starające się o pożyczkę muszą mieć minimum 21 lat
 • Naliczane odsetki za każdy dzień zaległości
 • Wszystkie czynności windykacyjne są na koszt klienta
 • Wysokie koszty windykacyjne
Pierwsza pożyczka aż do 7000 zł!
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 2900 zł, Okres spłaty: 6 miesięcy, Stała stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 4145,12 zł, Całkowity koszt pożyczki: 1245,12 zł (w tym odsetki kapitałowe: 85,14 zł, prowizja: 1159,98 zł), RRSO: 255,55% (max. RRSO: 510,5%), Wysokość raty: 5 rat po 690,85 zł, ostatnia 6-ta rata 690,87 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Pożyczkę otrzyma osoba która:

 • Ma ukończone 21 lat
 • Ma nie więcej niż 70 lat
 • Jest obywatelem Polski i na stałe mieszka w kraju
 • Wszystkie pożyczki spłaca w terminie
 • Posiada stały dochód
 • Posiada rachunek bankowy
 • Jest właścicielem telefonu komórkowego

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki
Wszystkie zobowiązania finansowe należy spłacać w wyznaczonym terminie. Z każdym zaległym dniem spłaty zostają naliczone odpowiednie odsetki w maksymalnej, podwójnej wysokości oraz 5,5% punktów procentowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Nie ma możliwości przedłużenia spłaty kredytu.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie incredit.pl podejmie się:

 • Próby odzyskania pieniędzy za pomocą osób trzecich
 • Prowadzenia sprawy na drodze sądownej
 • Przekaże informacje o dłużniku do rejestru BIG oraz BIK
 • Wszystkimi kosztami egzekucyjnymi zostaje obciążony pożyczkobiorca

Zalety:

 • Szybka rejestracja
 • Pierwsza pożyczka za 0 złotych
 • Maksymalna kwota pożyczki to aż 10000 złotych
 • Pożyczki udzielane również osobom do 70 roku życia
 • Błyskawiczny przelew pieniędzy na konto
 • Premie w wysokości 50 zł za każdą poleconą osobę

Wady:

 • Pożyczkobiorca musi mieć minimum 21 lat
 • Wymagany jest stały dochód
 • Bark możliwości rozłożenia kwoty zadłużenia na dodatkowe raty
 • Wysokie odsetki za nieterminową spłatę pożyczki
 • Wpisanie dłużnika do rejestru BIG
 • Wpisanie dłużnika do rejestru BIK
Pierwsza pożyczka do 1000zł za darmo.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 1000 zł, Okres spłaty: 30 dni, Stała stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 1281,08 zł, Całkowity koszt pożyczki: 281,08 zł (w tym odsetki kapitałowe: 8,22 zł, prowizja: 272,86 zł), max. RRSO: 1936,03%, Wysokość raty: 1281,08 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Pożyczkę otrzyma osoba która:

 • Jest w wieku między 20 a 76 lat
 • Jest obywatelem Polski lub mieszka na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posiada adres zameldowania w Polsce
 • Posiada własny rachunek bankowy
 • Posiada telefon komórkowy

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Pożyczkę zaciągniętą w filarum.pl należy spłacić w terminie ustalonym we wniosku. Firma nie przewiduje przedłużenia spłaty kredytu ani możliwości rozłożenia na raty kwoty zadłużenia. Z każdym dniem opóźnienia w spłacie, zostają naliczone odsetki w maksymalnej, podwójnej wysokości, zgodnie z prawem. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo zgłoszenia dłużnika do rejestru BIG.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki filarum.pl podejmuje następujące kroki:

 • Wzywa do zapłaty za pomocą drogi telefonicznej
 • Wysyła wiadomości SMS o konieczności zapłaty
 • Wysyła list upominający drogą tradycyjną
 • Wszczyna postępowanie na drodze sądowej
 • Wszystkimi kosztami wyegzekwowania zadłużenia obciążony zostaje dłużnik

Zalety:

 • Udzielanie pożyczek online
 • Pożyczki już od 100 zł
 • Możliwość zaciągnięcia pożyczki nawet na 1 dzień
 • Pierwsza pożyczka bez opłat
 • Szybki przelew gotówki na konto
 • Osoby starające się o kredyt mogą mieć nawet 76 lat

Wady:

 • Pierwsza pożyczka do kwoty 1000 zł
 • Krótki czas na spłatę kredytu
 • Osoby starające się o pożyczkę muszą mieć minimum 20 lat
 • Bardzo wysokie odsetki za nieterminową spłatę
 • Osoba starająca się o pożyczkę musi być obywatelem Polski
 • Brak możliwości przedłużenia spłaty pożyczki
 • Bark możliwości rozłożenia kwoty zadłużenia na dodatkowe raty
Pierwsza pożyczka do 100zł za darmo.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 500 zł, Okres spłaty: 35 dni, Stała stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 643,85 zł, Całkowity koszt pożyczki: 143,85 zł (w tym odsetki kapitałowe: 4,9 zł, prowizja: 138,95 zł) max. RRSO: 1297%, Wysokość raty: 643,85 zł

Serwis bierze pod uwagę m.in.:

 • ukończenie 18 lat
 • meldunek na terenie Polski
 • posiadanie numeru PESEL
 • posiadanie rachunku bankowego

Pożyczkodawca naliczy odsetki w maksymalnej możliwej kwocie, jaka dopuszcza obowiązujące prawo. Jeśli kwota pożyczki jest wynosi 200zł lub więcej, po 60 dniach braku spłaty całości wraz z odsetkami – dane pożyczkobiorcy są podawane do BIK.

Zalety oferty

 • Bonus za znajomego – 40zł
 • Program lojalnościowy – co piąta pożyczka za darmo
 • Udzielanie kredytów online
 • Pożyczka dostępna dla osób pełnoletnich
 • dopuszcza się spłatę przez osobę trzecią
 • można wziąć pożyczkę refinansującą

Wady oferty

 • stosunkowo krótki maksymalny czas spłaty pożyczki – do 35 dni
 • za darmo można pożyczyć tylko 100zł
Pierwsza pożyczka do 2000zł za darmo.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 1000 zł, Okres spłaty: 30 dni, Zmienna stopa oprocentowania: 0%, Całkowita kwota do spłaty: 1282,22 zł, Całkowity koszt pożyczki: 282,22 zł (w tym odsetki kapitałowe: 8,22 zł, prowizja: 274 zł), max. RRSO: 1804%, Wysokość raty: 1282,22 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Pomoc finansową otrzyma osoba która:
• Jest w wieku od 21 do 73 lat
• Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
• Jest aktualnie zatrudniony
• Nie został wpisana do jakiegokolwiek rejestru dłużników naruszających obowiązki terminowego regulowania należności finansowych.

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Każdą ratę należy spłacić w danym terminie. Jeżeli nowy klient z jakiegoś powodu nie może dokonać wpłaty, może za stosowną opłatą przedłużyć okres spłacenia pożyczki o tyle samo dni na ile zaciągnął pożyczkę w smartpozyczka.pl. Klienci, którzy po raz kolejny zaciągnęli pożyczkę mogą skorzystać z tzw. pożyczki refinansującej, którą udziela Pożyczkodawca współpracujący z smartpozyczka.pl. Refinansowanie zostanie przyznana na ten sam okres, na który została zaciągnięta pożyczka. W przypadku nieterminowej spłaty kredytu zostają naliczone odsetki w wysokości dwu krotności maksymalnych odsetek

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki przez klienta firma smartpozyczka.pl podejmuje następujące czynności:

 • Wysyła SMS
 • Wysyła list elektroniczny na pocztę e-mail
 • Wysyła list tradycyjny
 • Kontakt telefoniczny
 • Przekazuje sprawę do firm windykacyjnych
 • Postępowanie sądowne- Wszystkie koszta sądowne i komornicze opłaca zadłużony klient.
 • Dłużnik zostaje wpisany na listę BIG

Zalety:

 • Udzielanie pożyczek online i SMS
 • Przelew gotówki na konto nawet w 15 minut
 • Pożyczka bez poręczenia, na dowód osobisty
 • Pożyczka bez zaświadczeń
 • Brak ukrytych opłat
 • Możliwość przedłużenia spłaty pożyczki

Wady:

 • Niska kwota pożyczki
 • Krótki czas na spłatę
 • Naliczane odsetki za każdy dzień zaległości
 • Rejestracja konta
 • Udzielanie pożyczek osobom powyżej 21 roku życia
 • Sprawdzanie listy: BIG
Pierwsza pożyczka do 1000zł za darmo.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 1000 zł, Okres spłaty: 30 dni, Stała stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 1250 zł, Całkowity koszt pożyczki: 250 zł (w tym odsetki kapitałowe: 8,22 zł, prowizja: 241,78 zł), max. RRSO: 1410,3%, Wysokość raty: 1250 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

O pożyczkę może się starać osoba która:

 • Jest w wieku między 20 a 76 lat
 • Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zamieszkuje na stałe Rzeczpospolitą Polską
 • Posiada rachunek bankowy
 • Złożyła poprawnie wniosek
 • Wpłaciła 1 

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Pożyczkę należy spłacić w ustalonym wcześniej terminie. Brak terminowej spłaty pożyczki niesie za sobą dodatkowe, podwójne opłaty odsetkowe w maksymalnej wysokości zgodnie z polskim prawem. Biorąc kredyt na stronie sohocredit.pl nie została przewidziana możliwość przedłużenia terminu spłaty czy udzielenie pożyczki refinansującej. Dodatkowo firma sohocredit.pl zastrzega sobie prawo do pomocy firm windykacyjnych w celu ściągnięcia należności od dłużnika.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie firma sohocredit.pl podejmuje się następujących czynności:

 • Kontakt z klientem poprzez wiadomości SMS
 • Wykonywanie telefonów do klienta
 • Wysyłanie wiadomości e-mail
 • Wysyłanie listów drogą pocztową
 • Przekazanie sprawy firmie windykacyjnej
 • Wszczęcie postępowanie sądowne
 • Wpisanie klienta na listę BIG
  Wszystkie opłaty związane z windykacją pokrywa dłużnik

Zalety:

 • Udzielanie pożyczek online
 • Pierwsza pożyczka za 0 zł
 • Przejrzysty wniosek
 • Ekspresowe rozpatrzenie wniosku
 • Przelew gotówki na konto w 15 minut
 • Brak ukrytych opłat
 • Pożyczka na dowolny cel
 • Bez zaświadczeń
 • Bez zastawu
 • Pożyczkę można spłacić wcześniej

Wady:

 • Niska kwota pierwszej pożyczki
 • Krótki okres kredytowania
 • Maksymalna kwota kredytu uzależniona od dochodów
 • Osoby starające się o pożyczkę muszą mieć minimum 20 lat
 • Brak możliwości przełożenia terminu spłaty
 • Nie można mieć dwóch pożyczek jednocześnie
 • Dłużnik zostaje wpisany do rejestru BIG
Pierwsza pożyczka do 3000zł za darmo.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 1000 zł, Okres spłaty: 30 dni, Zmienna stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 1183,21 zł, Całkowity koszt pożyczki: 183,21 zł (w tym odsetki kapitałowe: 8,21 zł, prowizja: 175 zł), max. RRSO: 674,40%, Wysokość raty: 1183,21 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Pożyczkę otrzyma osoba która:

 • Jest w wieku między 20 a 70 lat
 • Jest obywatelem Polski
 • Posiada konto w banku
 • Posiada telefon komórkowy
 • Posiada aktualny dowód osobisty
 • Posiada adres e-mail
 • Przelała kwotę rejestracyjną na konto firmy

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Pożyczkę zaciągniętą w netcredit.pl należy spłacić w terminie zaznaczonym w warunkach umowy. W przypadku nieterminowej spłaty chwilówki zostaną naliczone dodatkowe odsetki w podwójnej, maksymalnej wysokości, zgodnie z polskim prawem. Termin spłaty kredytu nie może zostać przedłużony a spłata zadłużenia rozłożona na raty. Nie ma też możliwości zaciągnięcia pożyczki refinansującej.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki netcredit.pl podejmuje następujące czynności:

 • Windykację należności przekazuje osobom trzecim
 • Wszczyna postępowanie sądowne
 • Informacje o dłużniku zostają przekazane do BIK
 • Informacje o dłużniku zostają przekazane również do BIG
 • Wszystkie opłaty związane z wyegzekwowaniem pieniędzy pokrywa dłużnik

Zalety:

 • Udzielanie pożyczek online
 • Maksymalna kwota pożyczki to 4000 zł
 • Kolejna pożyczka przez SMS
 • Pierwsza pożyczka za 0 zł
 • Program lojalnościowy, w którym można uzyskać zniżkę na odsetki aż w wysokości 50 procent
 • Ekspresowe rozpatrzenie wniosku
 • Szybki przelew gotówki na konto
 • Pożyczka na dowód osobisty
 • Pożyczka na dowolne wydatki

Wady:

 • Pierwsza pożyczka do kwoty 2000 zł
 • Krótki czas na spłatę
 • Osoby starające się o pożyczkę muszą mieć minimum 20 lat
 • Bardzo wysokie odsetki za nieterminową spłatę
 • Wszystkie czynności związane z wyegzekwowaniem kwoty są na koszt klienta
 • Brak możliwości przedłużenia pożyczki
 • Bark możliwości rozłożenia na dodatkowe raty
Pierwsza pożyczka do 1500zł za 10zł
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 550 zł, Okres spłaty: 60 dni, Stała stopa oprocentowania: 0%, Całkowita kwota do spłaty: 698,50 zł, Całkowity koszt pożyczki: 148,50 zł (w tym odsetki kapitałowe: 0 zł, prowizja: 148,50 zł) max. RRSO: 328,03 %, Wysokość raty: 520,84 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 4 października 2017 na reprezentatywnym przykładzie. Wysokość pożyczki, wysokość raty oraz liczba dostępnych rat są ustalane indywidualnie w oparciu o ocenę zdolności kredytowej klienta. Wonga.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kryteria otrzymania pożyczki

Pożyczkę otrzyma osoba która:

 • Jest pełnoletnia
 • Jest obywatelem Polski lub mieszka na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posiada adres zameldowania w Polsce
 • Jest właścicielem rachunku bankowego
 • Posiada telefon komórkowy

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Pożyczkę zaciągniętą w wonga.pl należy spłacić w wyznaczonym terminie. Terminowość spłaty kredytu dotyczy zarówno szybkiej pożyczki, jak i tej rozłożonej na raty. Osoby unikające kontaktu telefonicznego oraz niespłacające rat w terminie lub te, które nie spłaciły pożyczki w czasie mogą zostać wpisane na listę BIG.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki wonga.pl wykonuje następujące monity:

 • Wzywa się dłużnika do zapłaty drogą telefoniczną
 • Wysyła się wiadomości SMS o konieczności natychmiastowej spłaty długu
 • Wysyła się list drogą tradycyjną zawierający upomnienie
 • Wszczyna się postępowanie sądowne
 • Wszystkimi kosztami wyegzekwowania zadłużenia obciążona zostaje osoba zadłużona w wonga.pl

Zalety:

 • Udzielanie pożyczek online
 • Pożyczki udzielane osobom pełnoletnim
 • Możliwość zaciągnięcia pożyczki nawet na 1 dzień
 • Pierwsza pożyczka za 10 zł
 • Szybki przelew gotówki na konto
 • Kwoty rozłożone na miesięczne raty

Wady:

 • Niska kwota pożyczki
 • Wpisanie dłużnika na listę BIG
 • Osoba starająca się o pożyczkę musi być obywatelem Polski
 • Brak możliwości przedłużenia spłaty pożyczki
 • Bark możliwości rozłożenia kwoty zadłużenia na dodatkowe raty
Pierwsza pożyczka do 6000zł za darmo.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 500 zł, Okres spłaty: 30 dni, Stała stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 641,60 zł, Całkowity koszt pożyczki: 141,60 zł (w tym odsetki kapitałowe: 4,20 zł, prowizja: 137,40 zł) max. RRSO: 1978%, Wysokość raty: 641,60 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Aby uzyskać pożyczkę wystarczy zalogować się  stronie internetowej szybkagotówka.pl. Dokumenty, jakie są wymagane podczas wypełniania wniosku to jedynie dokument tożsamości. Jeżeli klient nie posiada konta bankowego w Polsce oraz nie ma telefonu, pożyczka nie będzie mogła być udzielona.

Kwota pożyczki-suma jaką możemy można pożyczyć waha się w granicy 100 – 6000 złotych

Okres spłaty-pożyczki wynosi od 1 do 60 dni

Konsekwencje finansowe (naliczanie dodatkowych opłat i/lub odsetek);

 • W przypadku nie spłacenia pożyczki w terminie zostanie naliczona dodatkowa opłata odsetkowa. Za każdy dzień zaległości naliczane zostają odsetki z podwójną, najwyższą notą odsetkową.

Procedury windykacyjne;

 • W przypadku nieterminowej spłaty pożyczki po upływie dwóch tygodni zostaje wysłane pismo z wezwaniem do zapłaty

Potencjalny wpływ na zdolność kredytową użytkownika;

 • W przypadku, kiedy pożyczka wcałości lub jej część nie zostanie spłacona w terminie i czas zaległości będzie trwał powyżej 60 dni od wzięcia pożyczki i nie więcej nież miesiąc od wysłania pisma z wezwaniem do zapłaty, pożyczkodawca zgłosi pożyczkobiorcę do BIG czyli biura informacji gospodarczej.

Zasady przedłużania pożyczek (w tym informacje, czy przedłużenie jest automatyczne i czy wiążą się z tym dodatkowe koszty).

 • Nie ma możliwości przedłużenia okresu spłacania zaciagniętej pożyczki. W przypadku, kiedy spłata pożyczki jest nie mozliwa, ponieważ zabrakło pieniędzy, klient może zaciągnąć pożyczkę refinansującą u naszych partnerów. Aby taką pożyczkę refinansującą zaciągnąć, należy uprzednio wypełnić wniosek. Zaciągnięcie takiej pożyczki pozwoli uniknąć spłatę dodatkowych, podwójnych odsetek za każdy dzień niespłacenia pożyczki.
 • Jeżeli klient nie spłaci kredytu w terminie i nie zaciągnie pożyczki refinansującej ten kredyt, zostaną automatycznie naliczone podwójne odsetki za każdy dzień zaległości.

Zalety:

 • minimum formalności podczas wypełniania wniosku o przyznanie kredytu
 • możliwość składania wniosków 24 godziny na dobę
 • ekspresowe rozpatrzenie wniosku (podczas godzin pracy)
 • możliwość spłacenia pożyczki przed upływem terminu spłaty
 • udzielenie pożyczki pomimo zaciągniętego kredyty w banku
 • brak ukrytych kosztów

Wady:

 • nie ma możliwości przedłużenia czasu na spłatę pożyczki – jedynym rozwiązaniem jest pożyczka refinansująca na 7, 14 lub 30 dni.
Pierwsza pożyczka do 2000zł za darmo.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 1000 zł, Okres spłaty: 30 dni, Zmienna stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 1282 zł, Całkowity koszt pożyczki: 282,99 zł (w tym odsetki kapitałowe: 8,33 zł, prowizja: 274,66 zł) max. RRSO: 1978%, Wysokość raty: 1282 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Pożyczkę otrzyma osoba która:

 • Jest w wieku między 21 a 70 lat
 • Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zamieszkuje na stałe Rzeczpospolitą Polską
 • Posiada konto w banku
 • Posiada telefon komórkowy
 • Posiada aktualny dowód osobisty
 • Nie jest dłużnikiem w Krajowym Rejestrze Długów oraz bazie ERIF

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Pożyczkę należy spłacić w wyznaczonym terminie. Firma przewiduje możliwość przedłużenia spłaty kredytu na ten sam okres, na który była zaciągnięta pożyczka. Przedłużenie spłaty niesie za sobą dodatkową opłatę i musi być zgłoszone minimum 5 dni przed terminem spłaty pożyczki. W pozostałych przypadkach za nieterminową spłatę kredytu naliczane zostaną stosowne opłaty odsetkowe w maksymalnej wysokości, zgodnie z przepisami prawa.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki, a także przedłużenia okresu spłaty portal kasatak.pl wysyła następujące upomnienia:

 • Pierwsze upomnienie po 7 dniach od opóźnienia terminu spłaty- koszt: 30 zł
 • Drugie upomnienie wysyłane po 14 dniach od opóźnienia terminu spłaty- koszt: 50 zł
 • Trzecie upomnienie wysłane po 25 dniach od opóźnienia terminu spłaty- koszt: 50 zł
 • Czwarte upomnienie wysłane po 35 dniach od opóźnienia terminu spłaty- koszt: 50
 • Jeżeli pożyczka nie została spłacona w ciągu 60 dni firma kasatak.pl podaje informacje o dłużniku do BIG

Zalety:

 • Udzielanie pożyczek online
 • Kolejna pożyczka przez SMS
 • Pierwsza pożyczka za 0 zł
 • Ekspresowe rozpatrzenie wniosku
 • Szybki przelew gotówki na konto
 • Pożyczka bez poręczenia
 • Pożyczka na dowód osobisty
 • Pożyczka na dowolny cel
 • Możliwość przedłużenia spłaty pożyczki

Wady:

 • Bardzo niska kwota pożyczki
 • Krótki czas na spłatę
 • Osoby starające się o pożyczkę muszą mieć minimum 21 lat
 • Naliczane odsetki za każdy dzień zaległości
 • Wszystkie czynności windykacyjne są na koszt klienta
 • Siedziba firmy mieści się na Malcie
Pierwsza pożyczka do 1500zł za darmo.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 1500 zł, Okres spłaty: 30 dni, Stała stopa oprocentowania: 0%, Całkowita kwota do spłaty: 1867 zł, Całkowity koszt pożyczki: 367 zł (w tym odsetki kapitałowe: 0 zł, prowizja: 367 zł) max. RRSO: 1334%, Wysokość raty: 1867 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Pożyczkę otrzyma osoba która:

 • Jest w wieku między 20 a 65 lat
 • Posiada numer PESEL
 • Jest obywatelem Polski
 • Posiada konto w banku
 • Posiada telefon komórkowy
 • Posiada aktualny dowód osobisty
 • Posiada stały dochód
 • Posiada pozytywna historię kredytową

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Pożyczkę należy spłacić w ustalonym terminie spłaty. Firma viasms.pl nie przewiduje możliwości przełożenia ani przedłużenia terminu spłaty kredytu. Z każdym dniem zaległości naliczone zostają dodatkowe odsetki w podwójnej, maksymalnej kwocie zgodnie z prawem. Dodatkowo opóźnienie w spłacie spowoduje negatywną opinię kredytową, która może ograniczyć swobodę finansową, korzystanie z usług telekomunikacyjnych, multimedialnych czy najmu lokalu.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki firma viasms.pl podejmuje następujące czynności:

 • Postępowanie windykacyjne przed sądowe
 • Przekazanie sprawy na postępowanie sądowe
 • Egzekucja komornicza
 • Wpisanie na listę BIG

Zalety:

 • Udzielanie pożyczek online
 • Pierwsza pożyczka za 0 zł
 • Rozpatrzenie wniosku w 15 minut
 • Ekspresowy przelew gotówki na konto
 • Pożyczka na dowód osobisty
 • Pożyczka na dowolny cel
 • Program partnerski

Wady:

 • Bardzo niska kwota pożyczki
 • Pierwsza pożyczka do kwoty 1500 zł
 • Krótki czas na spłatę
 • Osoby starające się o pożyczkę muszą mieć minimum 20 lat
 • Naliczane odsetki za każdy dzień zaległości
 • Negatywna opinia za nieterminową spłatę kredytu
Pierwsza pożyczka za darmo do 2000zł na 30 dni.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 2000 zł, Okres spłaty: 12 miesięcy, Zmienna stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 3214 zł, Całkowity koszt pożyczki: 1214,03 zł (w tym odsetki kapitałowe: 134,03 zł, prowizja: 690 zł) max. RRSO: 160,00%, Wysokość raty: 267,84 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

Pożyczkę otrzyma osoba która:

 • MIeści sie w przedziale wiekowym pomiędzy 21 a 70 lat
 • Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zamieszkuje na stałe Rzeczpospolitą Polską
 • Jest właścicielem rachunku bankowego
 • Jest właścicielem telefonu komórkowego
 • Posiada aktualny dowód osobisty
 • NIe widnieje na liście BIG oraz ERIF

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Pożyczkę należy spłacić w wyznaczonym terminie. Firma przewiduje możliwość przedłużenia spłaty kredytu na ten sam okres, na który była zaciągnięta pożyczka. Kredyty zaciągnięte na 30 dni można przedłużyć dwa razy, natomiast przedłużenie pożyczki 60 dniowej można przedłużyć tylko raz. Przedłużenie spłaty niesie za sobą dodatkową opłatę i musi być zgłoszone minimum 5 dni przed terminem spłaty pożyczki. W pozostałych przypadkach za nieterminową spłatę kredytu naliczane zostaną stosowne opłaty odsetkowe w podwójnej maksymalnej wysokości, zgodnie z przepisami prawa.

 

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki oraz przedłużenia okresu spłaty firma ekspreskasa.pl podejmuje następujące czynności:

 • W przypadku opóźnienia w spłacie dłuższej niż 7 dni, firma proponuje klientowi harmonogram spłat
 • Harmonogram jest utworzony na koszt klienta
 • Jeżeli dług nie zostanie spłacony w przeciągu 60 dni, firma rozwiąże umowę pożyczki i zleci ściągnięcie długu firmą windykacyjnym
 • Koszta związane z opłatami odsetkowymi, administracyjnymi, utworzenie harmonogramu
 • Jeżeli pożyczka nie została spłacona w ciągu 60 dni firma ekspreskasa.pl podaje informacje o dłużniku do BIG

Zalety:

 • Udzielanie pożyczek online
 • Kolejna pożyczka przez SMS
 • Pierwsza pożyczka za 0 zł
 • Ekspresowy przelew gotówki na konto
 • Pożyczka bez zaświadczeń o dochodach
 • Pożyczka na dowolne wydatki
 • Możliwość przedłużenia spłaty pożyczki

Wady:

 • Maksymalna kwota pożyczki jest bardzo niska
 • Krótki termin spłaty
 • Pożyczka dla osób powyżej 21 lat
 • Naliczane odsetki za każdy dzień zaległości
 • Siedziba firmy mieści się za granicą
Pierwsza pożyczka do 2000zł za darmo.
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 1000 zł, Okres spłaty: 30 dni, Zmienna stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 1282,22 zł, Całkowity koszt pożyczki: 282,22 zł (w tym odsetki kapitałowe: 8,22 zł, prowizja: 274 zł) max. RRSO: 1958,47%, Wysokość raty: 1282,22 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

O pożyczkę może się starać osoba która:

 • Jest wieku pomiędzy 21 a 73 lat
 • Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zamieszkuje na stałe Rzeczpospolitą Polską
 • Posiada konto w banku
 • Jest aktualnie zatrudniona
 • Posiada telefon komórkowy
 • Nie została wpisana do żadnego rejestru dłużników naruszających obowiązki terminowego regulowania należności finansowych.

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Aby uniknąć dodatkowych opłat odsetkowych, pożyczkę należy spłacić w oznaczonym terminie. Każdy dzień spóźnienia niesie za sobą dodatkowe obciążenie finansowe. Za stosowną opłatą, czas spłaty pierwszej pożyczki może zostać jeden raz przedłużony- stali klienci mogą skorzystać z tzw. pożyczki refinansującej, którą udzieli Pożyczkodawca współpracujący z pozyczkaplus.pl. Brak spłaty kredytu powyżej 65 dni niesie za sobą poważne konsekwencje między innymi informacja o niewypłacalnym kliencie zostanie przedłożona do BIG.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie serwis pozyczkaplus.pl podejmuje następujące kroki:

 • Wysyła SMS z wiadomością o zadłużeniu
 • Wysyła e-mail z wiadomością o zadłużeniu
 • Próbuje się skontaktować poprzez rozmowę telefoniczną
 • Wysyła listy informujące o zadłużeniu
 • Zleca odzyskanie należności firmą windykacyjnym
 • Prowadzi działania z zakresu działalności terenowej za pomocą pośrednika
 • Umieszcza dane o niespłaconym kredycie w BIK
 • Rozpoczyna postępowanie sądowne- wszystkie koszta sądowne i komornicze opłaca zadłużony klient
 • Sprzedaje wierzytelność za pośrednictwem internetowych giełd wierzytelności przy pomocy pośrednika

Zalety:

 • Pierwsza pożyczka za 10 zł
 • Kody rabatowe dla stałych klientów
 • Udzielanie pożyczki online
 • Błyskawiczny przelew pieniędzy
 • Brak ukrytych opłat
 • Pożyczka na dowolny cel
 • Pożyczka bez poręczeń
 • Możliwość przedłużenia spłaty pożyczki
 • Możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki

Wady:

 • Niska kwota pożyczki
 • Krótki czas na spłatę
 • Maksymalna kwota pierwszej pożyczki wynosi 1000 zł
 • Naliczane odsetki za każdy dzień zaległości
 • Warunkiem uzyskania pożyczki jest stały dochód
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 600 zł, Okres spłaty: 30 dni, Stała stopa oprocentowania: 10%, Całkowita kwota do spłaty: 750,01 zł, Całkowity koszt pożyczki: 150,01 zł (w tym odsetki kapitałowe: 4,93 zł, prowizja: 145,07 zł) max. RRSO: 1411%, Wysokość raty: 750,01 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

O pożyczkę może się starać osoba która:

 • Jest w wieku między 20 a 75 lat
 • Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zamieszkuje na stałe Rzeczpospolitą Polską
 • Posiada rachunek bankowy
 • Posiada aktywny telefon komórkowy
 • Założyła konto w sms365.pl
 • Posiada dochód finansowy

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Pożyczkę należy spłacić w terminie, który został ustalony podczas wypełniania wniosku. Jeżeli klient nie jest w stanie spłacić pożyczki, może złożyć wniosek o otrzymanie pożyczki refinansującej, której koszt udzielenia ustalany jest indywidualnie. W przypadku, kiedy pożyczka nie została spłacona w terminie i nie została przyznana pożyczka refinansująca, firma sms365.pl podejmie się różnych sposobów odzyskania pieniędzy.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie firma sms365.pl podejmuje następujące kroki:

 • Wysyłanie wiadomości SMS
 • Wykonywanie telefonów
 • Wysyłanie listów
 • Wysyłanie wiadomości e-mail
 • Przekazanie sprawy firmą windykacyjnym
 • Wszczęcie postępowania sądowego
 • Sprawa zostanie przekazana firmie windykacyjnej
 • Wszystkie opłaty związane z windykacją pokrywa dłużnik

Zalety:

 • Udzielanie pożyczek online
 • Pożyczki udzielane osobom w wieku 75 lat
 • Przejrzysty wniosek
 • Szybkie rozpatrzenie wniosku
 • Błyskawiczny przelew gotówki na konto
 • Program partnerski, w którym można zarobić
 • Pożyczka na dowolny cel
 • Bez zastawu
 • Pożyczkę można spłacić wcześniej

Wady:

 • Niska kwota pierwszej pożyczki
 • Krótki okres kredytowania
 • Brak promocji dla pierwszej pożyczki
 • Osoby starające się o pożyczkę muszą mieć minimum 20 lat
 • Wysokie opłaty windykacyjne na koszt dłużnika
 • Nie można mieć dwóch pożyczek jednocześnie
Pierwsza pożyczka bez prowizji do 1500 zł na 30 dni!
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 1500 zł, Okres spłaty: 30 dni, Stała stopa oprocentowania: 0%, Całkowita kwota do spłaty: 1912,50 zł, Całkowity koszt pożyczki: 412,50 zł (w tym odsetki kapitałowe: 0 zł, prowizja: 412,50 zł) max. RRSO: 1821,80%, Wysokość raty: 1912,50 zł

Kryteria otrzymania pożyczki

 • Wiek od 20 do 70 lat
 • Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
 • Miejsce zamieszkania w Polsce
 • Indywidualny rachunek bankowy
 • Pozytywna zdolność kredytowa w Biurze Informacji Gospodarczej
 • Brak zobowiązań finansowych wobec firmy pożyczkowej Łatwy Kredyt
 • Poprawne uzupełnienie wniosku online
 • Wykonanie przelewu weryfikacyjnego z własnego rachunku bankowego

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Pożyczkę należy spłacić w ustalonym wcześniej terminie. Brak terminowej spłaty pożyczki niesie za sobą dodatkowe opłaty odsetkowe w maksymalnej wysokości. Dodatkowo firma Łatwy Kredyt zastrzega sobie prawo do pomocy firm windykacyjnych w celu ściągnięcia należności od dłużnika. Firma Łatwy Kredyt może zaoferować przedłużenie terminu spłaty – wystarczy wpłacić określoną kwotę za przedłużenie terminu na podane konto bankowe. Przedłużenie daty spłaty raty może być przesunięte jednorazowo o 30 dni.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie firma Łatwy Kredyt podejmuje następujące czynności:

 • próbę skontaktowania się z dłużnikiem
 • przekazanie sprawy firmie windykacyjnej
 • wszczęcie postępowania sądowego

Wszystko koszty windykacji pokrywa dłużnik.

Zalety pożyczki w Łatwy Kredyt: 

 • Czek GIRO – możliwość wypłaty pożyczki w dowolnej placówce Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego
 • Pierwsza pożyczka do 1500 zł bez prowizji
 • Pożyczka bez zaświadczeń – wystarczy tylko dowód
 • Pożyczka już od 100 zł na 15 dni
 • Pieniądze wpłacone na konto nawet w 15 minut
 • Możliwość spłaty pożyczki z konta osoby trzeciej pod warunkiem poprawnego zatytułowania przelewu
 • Za upomnienia listowne o spłacie pożyczki dłużnik nie zostaje obciążony

Wady pożyczki w Łatwy Kredyt:

 

 • Ograniczenie pierwszej pożyczki do 1500 zł – maksymalna dla stałych klientów  wynosi 3000 zł
 • Przedłużenie terminu spłaty jest możliwe tylko jednorazowo – o 30 dni
 • Prowizja za przedłużenie terminu spłaty pożyczki może sięgać do ponad 1/4 jej kwoty – aż 27,5% – wysokość zależy od kwoty pożyczki i okresu, na jaki została udzielona
 • Wysokie prowizje za udzielenie kolejnej pożyczki – do 27,5% jej kwoty
Pierwsza pożyczka do 3000zł za darmo.
Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej przez www.vivus.pl lub telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1200 zł, całkowita kwota do spłaty 1200 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 30 dni. Stan na 11.05.2017 r.. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Kryteria otrzymania pożyczki

O pożyczkę może się starać osoba która:

 • Jest w wieku między 20 a 78 lat
 • Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zamieszkuje na stałe Rzeczpospolitą Polską
 • Posiada konto w banku
 • Posiada telefon komórkowy
 • Posiada aktualny dowód osobisty
 • Nie została wpisana do żadnego rejestru dłużników naruszających obowiązki terminowego regulowania należności finansowych.

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Pożyczki należy spłacać w terminie. Z każdym dniem opóźnienia spłaty pożyczki, w sposób automatyczny zostają naliczane odsetki oraz opłaty umowne. Istnieje dwukrotna możliwość przedłużenia dni spłaty zaciągniętej pożyczki po uiszczeniu dodatkowej odpowiedniej opłaty. Jeżeli pożyczka nie została spłacona ani przedłużona firma vivus.pl podejmie stosowne kroki w celu kontaktu i odzyskaniu wierzytelności.

Postępowanie windykacyjne

W przypadku niespłacenia pożyczki ani przedłużenia okresu spłaty firma vivus.pl podejmuje się następujących czynności:

 • Powiadomienia SMS, listowne i połączenia telefoniczne- na koszt dłużnika
 • Informacja o opóźnieniu spłaty pożyczki trafia do BIG
 • Postępowanie sądowne- Wszystkie koszta sądowne i komornicze opłaca zadłużony klient.

Zalety:

 • Udzielanie pożyczek online
 • Udzielanie pożyczek przez telefon
 • Pierwsza pożyczka za 0 zł
 • Błyskawiczne rozpatrzenie wniosku
 • Błyskawiczny przelew gotówki na konto
 • Pożyczka bez poręczenia
 • Brak ukrytych opłat
 • Pożyczka na dowolny cel
 • Możliwość przedłużenia spłaty pożyczki

Wady:

 • Krótki czas na spłatę
 • Osoby starające się o pożyczkę muszą mieć minimum 20 lat
 • Naliczane odsetki za każdy dzień zaległości
 • Wszystkie czynności windykacyjne są na koszt klienta

Szybka pożyczka na dowód to koło ratunkowe w sytuacji, w której szybko potrzebujesz dodatkowej gotówki, a akurat nie masz ani od kogo pożyczyć pieniędzy, ani dużo czasu na załatwianie formalności w banku. Jakie zalety i wady mają szybkie pożyczki przez Internet?

Szybki kredyt można mieć na koncie nawet w kilkanaście minut po złożeniu wniosku, ale na pewno nie należy go wybierać jak człowiek w gorącej wodzie kąpany.

Oferta szybkiego kredytu przez Internet na pierwszy rzut oka może wydawać się atrakcyjna, ale dopiero w trakcie porównywania pożyczkodawców może się okazać, że wcale nie jest taka opłacalna w porównaniu do konkurencji.

 

Szybkie pożyczki online – jak dostać?


Szybka pożyczka przez Internet pozwala na błyskawiczne pożyczenie pieniędzy bez wychodzenia z domu. Złożenie wniosku o szybką chwilówkę online trwa kilka minut. Do jego wypełnienia potrzebujesz tylko dowodu osobistego i numeru konta bankowego.

Firmy pozabankowe przeważnie akceptują wnioski jeszcze tego samego dnia – nawet w ciągu 30 minut od złożenia wniosku online.

Szybka kasa na Twoim koncie bankowym może pojawić się tak samo krótkim czasie. Czas oczekiwania na pieniądze zależy od rodzaju przelewu i godzin księgowania przelewów (sesji Elixir) w Twoim banku. Firmy pożyczkowe na swoich stronach podają czasami listy banków i godziny księgowania przelewów.

W związku z tym jeden pożyczkobiorca może otrzymać szybką gotówkę w ciągu godziny od otrzymania wiadomości o przyznaniu pożyczki, a inny klient będzie zmuszony czekać do następnego dnia roboczego.

Szybkie pożyczki pozabankowe – zalety

 • Brak formalności. Szybkie pożyczki pozabankowe są nazywane potocznie szybkimi pożyczkami bez zaświadczeń. Złożenie wniosku o szybki kredyt przez Internet wymaga tylko podania danych z dowodu osobistego, numeru konta bankowego, aktualnego numeru telefonu, źródła dochodów i ich wysokości.
 • Złożenie wniosku trwa kilka minut.
 • Pierwsza szybka chwilówka online dla nowych klientów danej firmy pozabankowej jest darmowa – klient oddaje dokładnie tyle samo, ile pożyczył. Zero prowizji, zero odsetek.
 • Różnorodne oferty. Szybka pożyczka to zarówno 100 zł pożyczone na 1 dzień, jak i 3000 zł pożyczone na 30 dni. Wiele firm pozwala na składanie wniosków o dowolną kwotę i dowolny okres – oczywiście w podanym zakresie.
 • Na dowolny cel. Firmy pożyczkowe pytają o cel pożyczki wyłącznie w celach statystycznych – nie musisz udzielać odpowiedzi.
 • Pożyczki dla studentów i emerytów. We wniosku o szybką pożyczkę online jako źródło dochodu można podać zarówno uczelniane stypendium, jak i emeryturę – lecz nie każda firma pozabankowa akceptuje wiele źródeł dochodu.
 • Gotówka na konto, do odbioru w placówce bankowej lub Poczty Polskiej. Mimo że szybkie pożyczki online są kojarzone tylko z przelewami na indywidualne rachunki bankowe, niektóre firmy proponują odbiór gotówki w punkcie stacjonarnym.

Szybkie pożyczki online – wady

 • Dolne i górne ograniczenie wiekowe. Każda firma pozabankowa indywidualnie ustala przedział wiekowy klientów. Na rynku pożyczek stosunkową rzadkością są szybkie pożyczki online przyznawane już 18-latkom, jak i pożyczki bez górnej granicy wiekowej. Największą szansę na szybką pożyczkę w wielu firmach mają osoby w wieku od 21. do 70. roku życia.
 • Ograniczenie w wyborze terminu spłaty. O ile niektóre firmy pozabankowe pozwalają wybierać dowolne okres pożyczki w przedziale od 1 do 30 dni, o tyle niektóre dają do wyboru tylko okres 15-dniowy i 30-dniowy. Termin spłaty może być także zależny od wysokości szybkiej pożyczki – aczkolwiek zawsze można ją spłacić wcześniej bez żadnych dodatkowych kosztów.
 • Pożyczka 24/7 to mit? Owszem, firma pozabankowa może pracować w weekendy i wysłać Ci pieniądze na przykład w sobotę, jednak księgowanie przelewu jest już zależne od Twojego banku.
 • Wysokie odsetki za opóźnienie w spłacie i kosztowne przedłużenie terminu spłaty. Biorąc szybki kredyt przez Internet musisz być pewny, że spłacisz go w terminie. W przeciwnym wypadku zostaniesz obciążony dodatkowymi kosztami. Przedłużenie terminu spłaty też kosztuje – wówczas nawet darmowa szybka gotówka zostaje obciążona odsetkami i prowizjami.

 

Ostatnio w Poradniku Pożyczkobiorcy:

ranking darmowych chwilówek 2018
Ranking darmowych chwilówek - czerwiec 2018
W naszym rankingu darmowych chwilówek znajdziesz firmy…
ranking pożyczek online czerwiec 2018
Ranking pożyczek online - czerwiec 2018
W jakich firmach pozabankowych opłaca się brać…
ranking pozyczek ratalnych czerwiec 2018
Ranking pożyczek na raty - czerwiec 2018
Planując pożyczkę na raty w okresie przedwakacyjnym,…
pozyczki na raty maj 2018
Ranking pożyczek na raty - maj 2018
Ranking pożyczek na raty na maj 2018…
pożyczki online maj 2018
Ranking pożyczek online - maj 2018
Nasz ranking pożyczek online na maj 2018…
Ranking darmowych chwilówek - maj 2018
Ranking darmowych chwilówek na maj 2018 podpowie…
pożyczka 24/7 w Credilo
Pożyczki 24/7 - gdzie złożyć wniosek? Pożyczka 24/7 w Credilo - opinie
Chwilówki pożyczki 24h/7 dni są udzielane przez…
pożyczki bez bik - gdzie wziąć
Chwilówki i pożyczki bez BIG - jak znaleźć? Co to jest BIG?
Pożyczki bez BIG to pożyczki ratalne i…
pożyczka w 15 minut online
Pożyczka w 15 minut od ręki - gdzie wziąć?
Pożyczka w 15 minut na koncie przez…
Jak nie przepłacić za pożyczkę?
Zapisz się do newslettera i otrzymaj darmowy poradnik  oraz aktualny ranking pozyczek.

ZAPISZ SIĘ TERAZ!
Wysyłamy max. 1 wiadomość w miesiącu.
close-link